Kasvun ja oppimisen tuki esiopetuksessa

 Esiopetukseen osallistuvat lapset kuuluvat perusopetuslain mukaisen kasvun ja oppimisen tuen piiriin. Lapsen kasvun ja oppimisen tuen kolme tasoa esiopetuksessa ovat

  • yleinen tuki
  • tehostettu tuki ja
  • erityinen tuki.

Kasvun ja oppimisen tuen järjestämisen lähtökohtana ovat kunkin lapsen ja lapsiryhmän vahvuudet sekä oppimis- ja kehitystarpeet.

Tehostettua ja erityistä tukea tarvitsevat lapset ovat esiopetuksessa koulujen yhteydessä olevissa esiopetusryhmissä.

Lapsen tarvitsema tuki on tärkeää olla esiopetuksen järjestäjällä tiedossa ennen ensiopetuksen alkamista. Lapsen tuen järjestäminen tai jatkuminen esiopetuksessa suunnitellaan moniammatillisesti yhteistyössä huoltajien ja mahdollisesti muiden tarvittavia asiantuntijoiden ja esiopetuksen henkilöstön kanssa.

Lapsen tehostettu tuki suunnitellaan ja se toteutuu käytännössä lapsen oppimissuunnitelman mukaisesti. Niille lapsille, jotka tarvitsevat oppimisensa tueksi erityistä tukea, tehdään erityisen tuen päätös ja lapsen henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). Siihen kirjataan ne käytännön toimet ja pedagogiset ratkaisut, joiden avulla lapsi saa esiopetuksessa tarvitsemaansa erityistä tukea.

Ellei yleinen tuki riitä, käynnistetään lapselle toimenpiteet tehostetun tuen järjestämiseksi. Tehostettu tuki on yleistä tukea vahvempaa ja yksilöllisempää lapsen kasvun ja oppimisen tukea.

Lisätietoja esiopetuksen kasvun ja oppimisen tuesta

suomenkielinen esiopetus: varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Anneli Hellgren
050 386 0829
anneli.hellgren(at)siuntio.fi