Kansalaisopistot, musiikkiopistot

Kirkkonummen musiikkiopisto on kaksikielinen kunnallinen musiikkioppilaitos, joka antaa opetusta kirkkonummelaisille ja siuntiolaisille lapsille ja nuorille. Musiikkiopistossa järjestetään taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista opetusta. Toimintaamme säätelee laki (633/1998) ja asetus (813/1998) taiteen perusopetuksesta.

Kirkkonummen musiikkiopisto

Länsi-Uudenmaan musiikkiopisto järjestää musiikin ja siihen läheisesti liittyvien taidemuotojen perusopetusta sekä järjestää muuta musiikkikulttuurin kehittämiseen liittyvää toimintaa.

Opetuksella tuetaan musiikin harrastamista ja oppilaan kokonaisvaltaista kehitystä yksilönä ja ryhmän jäsenenä, sekä annetaan riittävät edellytykset musiikin ammatilliseen koulutukseen pääsemiseksi sitä haluaville.

Länsi-Uudenmaan musiikkiopisto

Siuntion musiikkiyhdistys tarjoaa kaikenikäisille mahdollisuuden harrastaa ja kehittyä niin soittamisessa kuin laulamisessa. Tarjoamme opetusta eri instrumenteissa yksilöllisesti.

Siuntion musiikkiyhdistys ry

Kansalaisopistot

Hiiden Opisto on aikuisoppilaitos, joka tuottaa ja edistää elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia, tukee persoonallisuuden monipuolista kehittymistä ja elämänhallintaa toteuttaen vapaan sivistystyön periaatteita Länsi-Uudellamaalla. Hiiden Opiston sopimuskuntia on kolme: Lohja, Vihti ja Siuntio.

Hiiden Opiston opinto-opas 2020-2021

Hiiden Opiston video

Hiiden Opisto

Kirkkonummen kansalaisopisto toimii Kirkkonummen ja Siuntion kuntien alueella. Opisto on kaksikielinen. Vuosittain järjestetään noin 12 000 opetustuntia, joille osallistuu 9 000 kurssilaista 50 opetuspisteessä eripuolilla Kirkkonummen ja Siuntion kuntia.

Kirkkonummen kansalaisopisto

Kansanopistot

Västra Nylands Folkhögskola on kansalaisopisto, joka järjestää vuoden kestäviä erikoisopintolinjoja sekä lyhytkursseja. Opetus tapahtuu ruotsiksi ja englanniksi. Monet suomenkieliset hakevat opistoon kielikylpyyn erikoistuakseen samalla tiettyyn erityisalueeseen. Västra Nylands folkhögskolanissa järjestetään myös joka lukuvuosi lukuisia avoimen yliopiston kursseja.

Västra Nylands folkhögskola

 

Kuvat: Hiiden opisto