Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu

Siuntion kunta on mukana Opetus- ja kulttuuriministeriön kaksivuotisen esiopetuksen kokeilussa 

Opetus- ja kulttuuriministeriö toteuttaa kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun elokuun 2021 ja toukokuun 2024 välisenä aikana. Kokeiluun valittiin kokeilulain (1046/2020) mukaisesti satunnaisotannalla kuntia tai kunnista koostuvia alueita

Kokeilun tarkoituksena on:

-          Vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa

-          Kehittää esiopetuksen laatua ja vaikuttavauutta

-          Selvittää varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen välisiä jatkumoita

-          Selvittää perheiden palveluvalintoja

-          Saada tietoa kaksivuotisen esiopetuksen vaikutuksista lasten kehitys- ja
           oppimisedellytyksiin, sosiaalisiin taitoihin ja terveen itsetunnon
           muodostumiseen

Kokeiluun kuuluu kaksi ikäryhmää, 2016 ja 2017 syntyneet lapset. 2016 syntyneiden kaksivuotinen esiopetus alkaa syksyllä 2021 ja vuonna 2017 syntyneiden lasten kaksivuotinen esiopetus alkaa 2022.