Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu

Siuntion kunta on mukana Opetus- ja kulttuuriministeriön kaksivuotisen esiopetuksen kokeilussa 

Opetus- ja kulttuuriministeriö toteuttaa kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun elokuun 2021 ja toukokuun 2024 välisenä aikana. Kokeiluun valittiin kokeilulain (1046/2020) mukaisesti satunnaisotannalla kuntia tai kunnista koostuvia alueita

Kokeilun tarkoituksena on:

-          Vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa

-          Kehittää esiopetuksen laatua ja vaikuttavauutta

-          Selvittää varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen välisiä jatkumoita

-          Selvittää perheiden palveluvalintoja

-          Saada tietoa kaksivuotisen esiopetuksen vaikutuksista lasten kehitys- ja
           oppimisedellytyksiin, sosiaalisiin taitoihin ja terveen itsetunnon
           muodostumiseen

Kokeiluun kuuluu kaksi ikäryhmää, 2016 ja 2017 syntyneet lapset.

Kaksivuotisessa esiopetuskokeilussa on käytössä oma kaksivuotisen esiopetuskokeilun opetussuunnitelma, johon pääsee tutustumaan tästä: Siuntion kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun opetussuunnitelman perusteet 2021

 

Tervetuloa seuraamaan kaksivuotisen esiopetuskokeilun matkaa Siuntiossa!