Jätevesijärjestelmät vaativat huoltoa ja hoitoa myös kesämökillä!

29.08.2018 15:23

Kategoria:

Kaikki jätevesijärjestelmät vaativat ainakin jonkinasteista kunnon tarkkailua ja huoltoa. Suuremmilla jätevesijärjestelmillä tulee olla ajan tasalla olevat käyttö- ja huolto-ohjeet. Uudemmille järjestelmille laitevalmistajan kuuluu toimittaa asiakkaalle käyttö- ja huolto-ohjeet myymästään tuotteesta, kun taas vanhoille järjestelmille ohjeet on hankittava itse tai teetettävä ammattilaisella. Ohjeita tulee noudattaa tarkasti, jotta jätevesijärjestelmällä on edellytykset toimia ja sen käyttöikä säilyy mahdollisimman pitkänä. Myös harmaille vesille joko esikäsittelynä tai sellaisenaan tyypilliset saostuskaivot tulee huoltaa tyhjennyksen/lietteenpoiston muodossa, jotta kiinteää ainesta ei pääse kulkeutumaan maaperään. Lisäksi myös mökkien pienemmille jätevesijärjestelmille, kuten imeytyskaivoille tai vähäisten pesuvesien saostuskaivoille, suositellaan kunnon tarkastamista vuosittain sekä tarvittaessa lietteen puhdistamista.

 

Vapaa-ajan asunnon jätevesiasiaa pohdittaessa keskeisessä roolissa on rakennuksen vesivarustelutaso ja siihen suunnitteilla olevat muutokset. Jos käytössä on vedetön käymälä (esimerkiksi ulkohuussi) ja pesuvesiä syntyy suurin piirtein sen verran kuin jaksaa kantaa, voidaan ajatella että syntyvät jätevesimäärät ovat niin pieniä, ettei niistä aiheudu ympäristön pilaantumista. Nämä jätevedet voi johtaa käsittelemättäkin hallitusti maaperään esimerkiksi kivipesän tai imeytyskaivon kautta. Jos mökille taas hankitaan erilaista vesivarustelua, kuten suihku, tiskikone tai pesukone, täytyy näille nk. harmaille jätevesille järjestää ennen luontoon johtamista riittävä käsittely jätevesijärjestelmän muodossa. Vesivessan sijasta mökkiläisen kannattaa harkita kuivakäymälää, joita nykyään löytyy myös sisätiloihin asennettavaksi. Jäteveden käsittelyyn tarkoitettujen ratkaisujen kirjo on suuri, joten kesämökkiläisen ei kannata jäädä asiassa yksin, vaan oman mökin jätevesitilanne kannattaa tarkistaa jätevesineuvojan kanssa. LINKKI-hankkeen neuvojat tekevät käyntejä ainakin lokakuulle ja heidän yhteystietonsa löytyvät täältä (http://hajavesi.fi/fi/yhteystiedot/ota_yhteytta ).

 

”Olemme saaneet tämän kesän aikana neuvottua jo yli 550 kohdetta, kun tavoitteena on käydä läpi vähintään 700 kohdetta” iloitsee hankepalvelupäällikkö Minttu Peuraniemi. Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke LINKKI pyrkii edistämään haja-asutuksen jäteveden käsittelyä yhteistyössä kuntien kanssa. Hankkeeseen osallistuu alueen 8 kuntaa: Hanko, Inkoo, Karkkila, Kirkkonummi, Lohja, Raasepori, Siuntio ja Vihti. Kuntien lisäksi hanketta rahoittaa Uudenmaan ELY-keskus. Hanke liittyy Länsi-Uudenmaan kuntien hajajätevesistrategiaan 2014–2021 ja ympäristöministeriön valtakunnalliseen jätevesineuvontaan. Hanketta koordinoi Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry ja lisätietoa hankkeesta löytyy verkkosivuilta osoitteesta www.hajavesi.fi.

 

Lisätietoja:

Virve Ståhl
Asiantuntija, haja-asutuksen jätevedet / Sakkunnig inom avloppshantering

050 4474993
virve.stahl@luvy.fi

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, LUVY ry on alueellinen vesiensuojeluyhdistys ja palveluntarjoaja. Tehtävämme on edistää vesiensuojelua, ympäristönsuojelua ja ihmisen elinympäristön terveellisyyttä läntisellä Uudellamaalla.