Jätehuoltomääräykset

Jätehuoltomääräykset tarkentavat jätelakia

Jätehuoltomääräykset antavat jätelakia tarkentavia määräyksiä jätehuoltoon. Määräykset koskevat mm. jätteiden lajittelua, jäteastioiden sijoittamista ja jäteastioiden tyhjennysväliä. Määräyksiä annetaan myös jätteiden ja haja-asutuksen jätevesilietteiden omatoimisen käsittelyn ja hyödyntämisen ohjaamiseksi sekä roskaantumisen ehkäisemiseksi. Näihin liittyvät rikkomukset työllistävät kunnan ympäristönsuojeluviranomaista eniten.

Jätehuoltomääräyksien mukaan mm.

Jätteiden hylkääminen luontoon sekä hautaaminen maahan on kiellettyä. Myös risujen ja puutarhajätteiden vienti yleisille alueille kuten metsiin, puistoihin ja muille yleisille paikoille on kielletty. Puutarhajäte tulee kompostoida tai toimittaa jäteasemalle. Taajamassa kompostoinnin tulee tapahtua vähintään kehikossa. Komposti tulee sijoittaa ja sitä tulee hoitaa siten, että naapurit ja vesistöt otetaan huomioon.

Jätteiden hävittäminen polttamalla on kielletty. Haja-asutusalueella saa polttaa avopolttona vähäisiä määriä kuivia risuja ja oksia, maa- ja metsätaloudessa syntyviä vaarattomia polttokelpoisia jätteitä, kuten kuivia olkia ja hakkuujätteitä, sekä käsittelemätöntä puujätettä.

Kiinteistön tulipesissä saa polttaa käsittelemätöntä puujätettä, risuja ja oksia sekä vähäisiä määriä paperia, pahvia ja kartonkia. Polttaminen ei saa aiheuttaa kohtuutonta savu-, noki- tai hajuhaittaa eikä muuta ympäristö- tai terveyshaittaa.

Kuva 1. Puutarhajätteen läjittäminen tontin laidalle tai metsään aiheuttaa epäsiisteyttä ja levittää puutarhakasveja luontoon. Jättipalsamia (kuvassa) ja muita haitallisia kasveja hävitetään puistoista ja vesistöjen ääreltä talkoovoimin.

Jätehuoltomääräykset löytyvät jätelautakunnan sivuilta