Jätehuolto

Toimijat

Siuntion kunta on osakkaana jäteyhtiö Rosk’n Roll Oy Ab:ssa. Rosk’n Roll vastaa jätehuoltoon liittyvästä neuvonnasta ja järjestää jätteiden keräyksen, vastaanoton ja hyödyntämisen sekä vaarallisen jätteen vastaanoton. Lisätietoa löydät täältä (aukeaa uuteen ikkunaan).

Jätehuoltoon liittyvistä viranomaistehtävistä vastaa Uudenmaan jätelautakunta. Lautakunta muun muassa hyväksyy kotitalouksien jätehuoltotaksan ja maksut sekä jätehuoltomääräykset. Lisätietoa löydät täältä (aukeaa uuteen ikkunaan).

Biojäte

Jätelaki velvoittaa asukkaita tekemään ilmoituksen biojätteiden kompostoinnista jätehuoltoviranomaiselle 1.9.2022 alkaen. Ilmoituksen tekeminen onnistuu täällä (lomake aukeaa uuteen ikkunaan). Ilmoitus tulee uusia viiden vuoden välein, mutta jätelautakunta lähettää asukkaille asiasta muistutuksen.

Lisätietoa jätehuollosta sekä jätteiden vastaanotosta eli ekopisteistä, jäteasemista ja haja-asutusalueiden jätepisteistä löytyy Rosk’n Rollin sivuilta

Yhteystiedot:

020 637 7000
asiakaspalvelu@rosknroll.fi

Ekopisteet Siuntiossa

Uudenmaan jätehuoltoviranomaisen yhteystiedot