Isyysasiat

Jos lapsi syntyy avioliiton ulkopuolella, lapsen isyyden vahvistaminen edellyttää toimia lapsen vanhemmilta ja viranomaisilta. Isyyden tunnustaminen on mahdollista äitiysneuvolassa äidin raskausaikana, jos on selvää, että isyyden tunnustaja on lapsen isä. Lisäksi äidin tulee hyväksyä tunnustaminen, äidillä ja tunnustajalla tulee olla asetuksessa säädetyt henkilöllisyysasiakirjat ja kummankin tulee ymmärtää tunnustamisen merkitys.

Mikäli avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsen isyyttä ei ole tunnustettu neuvolassa ennen lapsen syntymää, isyys selvitetään lastenvalvojan luona lapsen syntymän jälkeen. Väestörekisterin pitäjä (maistraatti) lähettää tiedon lastenvalvojalle avioliiton ulkopuolella syntyneestä lapsesta, jonka jälkeen lastenvalvoja kutsuu äidin ja mahdollisen isän isyyden selvittämiseen. Isyyden selvityksessä vanhempien tulee olla läsnä henkilökohtaisesti. Lastenvalvojalla on oikeus äidin aloitteesta viedä isyysasia käräjäoikeuteen, jos mies ei vapaaehtoisesti tunnusta lasta.

Mies, joka on tunnustanut isyytensä, voi peruuttaa tunnustamisensa ilmoittamalla siitä kirjallisesti isyyden selvittämisestä huolehtivalle lastenvalvojalle viimeistään 30. päivänä lapsen syntymästä. Myös lapsen äiti tai mies, joka katsoo olevansa lapsen isä, voi määräajan kuluessa ilmoittaa käsityksensä siitä, että lapsen tunnustanut mies ei ole lapsen isä.

Isyyslaki 13.1.2015

Oikeusgeneettiset isyystutkimukset

Isyyden ollessa epävarma, voivat asianosaiset sopia, että asiassa suoritetaan oikeusgeneettiset isyystutkimukset. Tätä varten osapuolten tulee asioida lastenvalvojalla vasta lapsen syntymän jälkeen, eikä tunnustamista tule suorittaa neuvolassa. Oikeusgeneettistä isyystutkimusta varten tarvittava solunäyte otetaan suun limakalvolta lastenvalvojan luona. Näytteen ottaa tutkittava itse lastenvalvojan valvonnassa ja lapsen näytteen ottaa lapsen huoltaja. Lastenvalvoja lähettää näytteet edelleen tutkittaviksi. Lastenvalvojan lähetteellä tutkimukset ovat maksuttomat.

Isyyden selvittämistä voivat pyytää myös aviopuolisot yhdessä 6 kuukauden kuluessa lapsen syntymästä tai myöhemmin, mikäli toinen mies on ilmoittanut aikovansa tunnustaa isyyden. Tällöin virheellinen isyys voidaan kumota maistraatin päätöksellä.

Isyyden tunnustamisen merkitys ja oikeusvaikutukset

Isyyden vahvistaminen luo oikeudellisesti pätevän sukulaisuussuhteen isän ja lapsen välille. Lapselle syntyy oikeus elatukseen 18 ikävuoteen asti ja sen jälkeen harkinnanvaraiseen koulutusavustukseen, jos se katsotaan kohtuulliseksi. Lisäksi lapselle syntyy perintöoikeus isän ja isänpuoleisten sukulaisten jälkeen. Lapselle syntyy oikeus isän sukunimeen sekä oikeus tavata ja tuntea isänsä. Jos lapsen isä kuolee lapsen ollessa alaikäinen, on lapsella oikeus saada lapselle kuuluvaa perhe-eläkettä isänsä jälkeen sekä oikeus saada isänsä kuoleman jälkeen vakuutuksen perusteella mahdollisesti maksettavaa eläkettä.

Isyyden vahvistaminen luo myös isälle mahdollisuuden lapsen yhteis- tai yksinhuoltajuuteen.

Lastenvalvoja

Mari Ljokkoi
puh 019 289 2273
Puhelinaika
ma klo 11-12
to klo 11-12

Kanerva Toivonen
puh 019 289 2297
Puhelinaika
ma klo 11-12
ke klo 11-12