Iltapäivätoiminta

Koululaisten iltapäivätoiminnassa lapsille järjestetään ohjattua toimintaa sekä tarjotaan mahdollisuus leikkiin ja yhdessäoloon. Iltapäivätoimintaa tarjotaan 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille sekä kaikille erityisen tuen piirissä oleville oppilaille. Iltapäivätoimintaa järjestetään Siuntion kunnan peruskoulujen lukuvuoden työaikoja noudattaen. 

Siuntion kunta järjestää iltapäivätoimintaa kaksikielisesti Sivistyskampus Siuntion sydämessä koulupäivän jälkeen klo 12.00-17.00. 

Iltapäivätoimintaan osallistuville lapsille tarjotaan välipala.  

 Maksut 

Toiminnasta on määritelty kuukausimaksut, jotka on jaettu kahteen eri maksuluokkaan: 

·     osa-aikainen toiminta klo 15 asti 120 € / kk 

·     kokoaikainen toiminta klo 17 asti 180 € / kk 

Maksu peritään jokaiselta kuukaudelta, jolloin lapsi on osallistunut toimintaan. Jos iltapäivätoimintaa järjestetään enintään 10 päivänä kuukaudessa, peritään vain puolet maksusta. Jos lapsi ei sairautensa vuoksi voi osallistua iltapäivätoimintaan kalenterikuukauden aikana yli 10 päivänä, peritään maksusta puolet. Jos lapsi on sairautensa vuoksi pois iltapäivätoiminnasta kokonaisen kalenterikuukauden, maksua ei peritä. Jos lapsi ei muusta syystä osallistu toimintaan koko kalenterikuukautena, peritään kuukausimaksusta puolet. 

Toiminta-ajan muutos ja paikan irtisanominen on tehtävä kirjallisesti sivistystoimistoon. Huoltaja tiedottaa myös iltapäivätoiminnan työntekijöitä asiasta. Muutos tai irtisanominen astuu voimaan seuraavan kalenterikuukauden alusta. 

Lakisääteisen perusopetuksen iltapäivätoiminnan asiakasmaksun huojennuksen yleiset periaatteet Siuntion kunnassa

Iltapäivätoiminta ja koulukuljetus 

Iltapäivätoiminnassa noudatetaan voimassa olevia Siuntion kunnan koulukuljetusperiaatteita. Oppilas saa käyttää kyytiin iltapäivätoiminnasta kotiin olemassa olevia myöhäisempiä joukkoliikennevuoroja.  

Kunnan järjestämään iltapäivätoimintaan hakeminen 

Iltapäivätoimintaan haetaan hakuajan puitteissa Wilman kautta kouluun ilmoittautumisen yhteydessä. Jos perhe muuttaa kuntaan tai iltapäivätoiminnan tarve ilmenee yllättäen, voi iltapäiväkerhoon hakea varsinaisen hakuajan ulkopuolella. 
 
Lapsen valinnasta iltapäivätoimintaan tiedotetaan Wilman kautta.  

 

Yksityiseen iltapäivätoimintaan hakeminen 

Yksityiseen iltapäivätoimintaan haetaan palveluntuottajan omalla lomakkeella. Palveluntuottaja valitsee huoltajien hakemuksesta toimintaan otettavat oppilaat sekä  määrittelee ja laskuttaa toimintamaksun.  

Kunta tukee määräaikaiseen sopimukseen perustuen Edvardsbergin iltapäiväkerhon toimintaa tarjoamalla koululaisille kuljetuksen koulusta kerhoon. Samalla oppilas menettää oikeuden iltapäiväkuljetukseen koulusta kotiin. Kuljetus koskee vain oppilaita, joille on myönnetty maksuton koulukuljetus. Kuljetustarpeesta tulee ilmoittaa sivistystoimistoon. 

 
 
Edvardsbergin iltapäiväkerho (15 paikkaa) 
Yhteyshenkilö: Helena Lönn, 050 3044 568, helena.lonn(at)gmail.com 

Edvardsbergin eftis on yksityinen ruotsinkielinen iltapäiväkerho ja toimii Edvardsbergin nuorisoseurantalolla Annilan kylässä.  

Lisätietoja: 

Iltapäivätoiminnan työntekijät 
044 386 1280 

Hallinnolliset asiat: 

sivistystoimisto(at)siuntio.fi 

 

 

Lisätietoja

Kunnan suomenkielinen iltapäivätoiminta
Iltapäivätoiminnan ohjaaja
044 386 1280

Kunnan ruotsinkielinen iltapäivätoiminta
Iltapäivätoiminnan ohjaaja
044 386 1101.

Hallinnolliset asiat

Sivistystoimisto
Puistopolku 1
02580 Siuntio
sivistystoimisto(at)siuntio.fi

Iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma, SIVLTK 21.8.2019

Iltapäivätoiminnan lukuvuosisuunnitelma, 2021-2022

Iltapäivätoiminnan järjestämisen periaatteet, 1.8.2018 alkaen

Tervetuloa iltapäiväkerhoon, 2022-2023

Lomakkeet