Ilmoitustaulu

            EDUSKUNTAVAALIT 2019


Ennakkoäänestys:
Vuoden 2019 eduskuntavaaleissa on kunnantalo, os. Puistopolku 1,
ainoa yleinen ennakko-äänestyspaikka Siuntion kunnassa.
Ennakkoäänestys alkaa keskiviikkona 3.4.2019 ja päättyy tiistaina 9.4.2019.

Äänestysajat ovat maanantai – perjantai klo 10.00 – 18.00
sekä lauantaina ja sunnuntaina klo10.00 – 14.00.

Huom! Jokainen äänestäjä on velvollinen todistamaan henkilöllisyytensävoimassa olevan
henkilöllisyystodistuksen tai muun vastaavan passikuvalla varustetunvoimassa olevan asiakirjan avulla.
Henkilölle, jolla ei tällaista henkilöllisyysasiakirjaa ole huomautetaan,
että poliisi antaa maksutta vaaleja varten tilapäisen henkilökortin (henkilöhankkii itse kaksi passikuvaa).

Kotiäänestys:
Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut,
ettei hänpääse kotimaan äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia,
saa ennakkoäänestyspäivinä äänestää ennakolta kotona.
Ilmoittautumisen kotiäänestykseen voitehdä kirjallisesti tai puhelimitse
keskusvaalilautakunnalle, os. Puistopolku 1, 02580 Siuntio,puh. (09) 260 611.
Ilmoittautumisaika päättyy tiistaina 2.4.2019 klo 16.00.

Äänestysalueet ja –paikat Siuntion kunnassa 14.4.2019
toimitettavissa eduskuntavaaleissa äänestysalueet ja -paikat ovat seuraavat:

I    eli läntinen ja pohjoinen äänestysalue Seurakuntakoti - Kalansinkuja 5
II   eli kuntakeskuksen äänestysalue Sjundeå Svenska Skola - Koulutie 3
III  eli eteläinen äänestysalueStörsvikin päiväkoti - Störsvikintie 232

Vaalihuoneistot ovat avoinna klo 9.00 – 20.00.


Jokainen äänestäjä on myös varsinaisenavaalipäivänä velvollinen todistamaan
henkilöllisyytensä voimassa olevan henkilöllisyys-todistuksen tai muun vastaavan,
passikuvalla varustetun voimassa olevan asiakirjanavulla.

Siuntio 12.2.2019

                                                 SIUNTION KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA


Kuulutukset

Kunnan kuulutukset ja ilmoitukset sisältävät kunnan lakisääteiset eli ns. pakolliset kuulutettavat asiat sekä vapaa-ehtoiset ilmoitus- ja tiedotusasiat.

Kuulutukset löytyvät sähköisestä KTweb palvelusta. Samasta palvelusta löytyy myös pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset.

Esimerkiksi:

  • kuulutus vireillä olevasta kaavasta
  • kunnanvaltuuston kokouskutsu
  • liikuntapaikkojen ja muiden sivistystoimen tilojen hakuajat
  • poikkeukselliset aukioloajat
  • tiedotustilaisuudet kuntalaisille
  • vesilaitoksen tiedotukset

Siuntion kunnan avoimet työpaikat löytyvät kuntarekry-palvelusta.

Tarjoukset

Tarjouspyynnöt (Hilma) sisältävät kunnan tekemien, hankintalain tarkoittaman kansallisen kynnysarvon ylittävien hankintojen tarjouspyynnöt liiteaineistoineen.

Kuntalaistiedotteet

Kuntatiedotteiden tarkoitus on kertoa Siuntion kunnan asukkaille oman lähialueen ajankohtaisista asioista ja tapahtumista. Kuntatiedote jaetaan kotitalouksiin ja niihin yrityksiin, joilla on postilaatikko (ei postilokeroihin).

Kuntalaistiedote 1/2019

Kuntalaistiedote 17.10.2018
Kuntalaistiedote 28.11.2018