Ilmoitus liikennettä haittaavasta työstä

07.06.2018 08:51

Kategoria:

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on tehnyt päätöksen seuraavan tien katkaisusta. Tie katkaistaan tiellä nro 11149 Lappers - Lohja tiesortuman korjaamisen ajaksi.

Tie katkaistaan maanantaina 11.6.2018 klo 08.00 ja avataan liikenteelle 17.6.2018 kello 23.00.

Urakoitsijan tulee huolehtia kohteen osalta ennen tien katkaisua seuraavien ehtojen täyttymisestä.

- Liikenteenohjaussuunnitelma on hyväksytetty valvojalla.
- Valvoja on tarkastanut urakoitsijan resurssit aikataulussa pysymiseksi.
- Tiedotustaulut asetetaan vähintään 2 vrk aikaisemmin kohteeseen.
- Tien katkaisusta tiedotetaan mm. tieliikennekeskukseen, aluehälytyskeskukseen, pelastuslaitokselle ja Siuntion ja Lohjan kunnille.