Ilmoittautuminen peruskoulun ensimmäiselle luokalle 2020

13.01.2020 07:51

Kategoria: Varhaiskasvatus & Koulutus

ILMOITTAUTUMINEN PERUSKOULUN ENSIMMÄISELLE LUOKALLE

Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoitetaan

-       vuonna 2013 syntyneet lapset sekä
-       vuonna 2014 syntyneet lapset, jotka hakevat pidennettyyn oppivelvollisuuteen

Kouluun ilmoittaudutaan sähköisesti Wilma-järjestelmän kautta 14.2.2020 mennessä. Kunta osoittaa jokaiselle oppilaalle lähikoulun sivistyslautakunnan vahvistamien oppilaaksiottoperiaatteiden mukaisesti. Oppivelvollisille lähetetään postitse ilmoitus oppivelvollisuuden alkamisesta ja se sisältää ilmoittautumisohjeen (Lähde: väestörekisteri).

Lisätietoja saa kouluilta ja sivistystoimistosta:
Aleksis Kiven koulu             050 386 0817
Sjundeå svenska skola       044 386 1291
Sivistystoimisto                   050 386 0849

Huoltaja, joka haluaa siirtää lapsensa koulunkäynnin aloittamista vuotta myöhemmäksi tai vuotta aikaisemmaksi, täyttää hakemuksen ”Perusopetuksen aloittaminen poikkeavasti” ja toimittaa sen sivistystoimenjohtajalle. Hakemuksen liitteenä tulee olla psykologin lausunto ja tarvittaessa lääkärin lausunto.

 

HAKEMINEN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTAAN

Kunta järjestää koululaisten iltapäivätoimintaa 1.-2. -luokkalaisille ja erityisen tuen piirissä oleville oppilaille. Toiminnasta peritään kuukausimaksu. Iltapäivätoimintaan haetaan sähköisesti Wilman kautta 14.2.2020 mennessä.

 

KOULUKULJETUKSEN HAKEMINEN

Koulukuljetus järjestetään perusopetuslain ja Siuntion kunnan sivistyslautakunnan vuosittain hyväksymien periaatteiden mukaisesti oppilaan lähikouluun. Kuljetusta haetaan sähköisesti Wilman kautta 14.2.2020 mennessä.

 

LISÄTIETOJA KOULUNKÄYNNIN ALOITTAMISESTA

Tervetuloa kouluun 2020 – 2021 – opas löytyy kunnan kotisivuilta www.siuntio.fi

 

Sivistysosasto