Ilmoittautuminen peruskoulun ensimmäiselle luokalle

11.01.2018 10:43

Kategoria:

Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoitetaan

-       vuonna 2011 syntyneet lapset sekä

-          vuonna 2010 syntyneet lapset, joiden perusopetuksen alkamista on siirretty vuodella

-          vuonna 2012 syntyneet lapset, jotka hakevat koulunkäynnin aloittamista vuotta säädettyä aikaisemmin

-          vuonna 2012 syntyneet lapset, jotka hakevat pidennettyyn oppivelvollisuuteen

Kouluun ilmoittaudutaan sähköisesti Wilma-järjestelmän kautta 5.2- 18.2.2018 välisenä aikana. Kunta osoittaa jokaiselle oppilaalle lähikoulun sivistyslautakunnan vahvistamien oppilaaksiottoperiaatteiden mukaisesti. Oppivelvollisille lähetetään postitse kirje, joka sisältää ilmoittautumisohjeen (Lähde: väestörekisteri).

 Lisätietoja saa kouluilta ja sivistystoimistosta:

Aleksis Kiven koulu             050 386 0817

Päivärinteen koulu             050 386 0817

Sjundeå svenska skola        044 386 1291

Sivistystoimisto                   050 386 0849

Huoltaja, joka haluaa siirtää lapsensa koulunkäynnin aloittamista vuotta myöhemmäksi tai vuotta aikaisemmaksi, täyttää hakemuksen ”Perusopetuksen aloittaminen poikkeavasti” ja toimittaa sen sivistystoimenjohtajalle. Hakemuksen liitteenä tulee olla psykologin lausunto ja tarvittaessa lääkärin lausunto.

Hakeminen koululaisten iltapäivätoimintaan

Kunta järjestää koululaisten iltapäivätoimintaa 1.-2. -luokkalaisille ja erityisen tuen piirissä oleville oppilaille. Toiminnasta peritään kuukausimaksu. Iltapäiväkerhoihin haetaan sähköisesti Wilman kautta 31.3.2018 mennessä.

Koulukuljetuksen hakeminen

Koulukuljetus järjestetään perusopetuslain ja Siuntion kunnan sivistyslautakunnan vuosittain hyväksymien periaatteiden mukaisesti oppilaan lähikouluun.

Kuljetusta haetaan sähköisesti Wilman kautta 31.3.2018 mennessä.

Lisätietoja koulunkäynnin aloittamisesta

Tervetuloa kouluun 2018 – 2019 – opas löytyy kunnan kotisivuilta www.siuntio.fi/avainpalvelut/Koulut ja opetuspalvelut