Ikäinfo

Siuntion kunnan vanhuspalvelut aloittivat 15.1.2015 alkaen Ikä Info -puhelinpalvelun palvelemaan kunnan iäkkäitä asukkaita ja heidän omaisiaan.

Ikä Info -toiminnan tavoitteena on tarjota kunnan asukkaille neuvontapalveluja, jotka tukevat iäkkäiden asukkaiden itsenäistä selviytymistä omissa kodeissaan.

Palvelu sisältää terveyteen, hyvinvointiin ja kunnan palveluihin liittyvää ohjausta ja neuvontaa. Ikä Info palvelulla pyritään löytämään entistä varhemmin ihmiset, joiden toimintakyky on heikkenemässä ja ohjaamaan heidät käyttämään kunnan palveluja niin, että heidän itsenäinen selviytyminen turvattaisiin jatkossakin.

Ikä Info -puhelinpalvelu

Soittoaika arkisin 9-15
puh 044 725 6118