Ikäihmisten sosiaalipalvelujen odotusajat

Sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle 1.1.2023. Tämän jälkeen tätä verkkosivua ei päivitetä. Hyvinvointialue palvelee osoitteessa luvn.fi.

Vanhuspalvelulain 26§ mukaan kunnan on julkaistava ainakin puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut. Siuntion kunnan vanhuspalveluiden keskimääräiset odotusajat löytyvät jatkossa myös kunnan Internet-sivuilla.

Laissa odotusajalla tarkoitetaan sitä keskimääräistä aikaa, joka on kulunut hakemuksen jättämisestä siihen, kun iäkäs henkilö saa hakemansa palvelut. Odotusaikoja julkaistaan palvelukohtaisesti.

Odotusajat vanhuspalveluissa 1.4.2022-31.8.2022

Palvelu Keskimääräinen odotusaika Lisätietoja
Kotihoito 0-1 vrk Palvelutarpeen mukaan, kiireellisissä tilanteessa palvelun saa heti.
Ateriapalvelu 0-1  vrk

Palvelutarpeen mukaan, kiireellisissä tilanteessa palvelun saa heti.

Omaishoidontuki

0 vrk

Jos omaishoidontukipäätös on myönteinen,
omaishoidontukea maksetaan sen kuun alusta,
milloin se on kuntaan saapunut. 
Palvelutarpeen
arviointi

0-7 vrk
(ei kiir. tapauksissa)

Kiireellisissä tapauksissa arvio tehdään viipymättä

Kuljetuspalvelu

5 vrk
Tehostettu palveluasuminen 39 vrk

Lisätiedot

Hoitopalvelupäällikkö
044 386 1272