Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten sosiaaliohjaus

 

Ikäihmisten sosiaaliohjauksen tehtävänä on tukea asiakkaan hyvinvointia ja omatoimisuutta sekä etsiä ratkaisuja arjessa selviytymiseen. Yhteistyö omaisten ja läheisten kanssa on tärkeää. Palvelutarpeen arvioinnilla voidaan käynnistää moniammatillinen ja suunnitelmallinen asiakastyö erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden kanssa.  Sosiaaliohjaajan työhön kuuluu myös neuvontaa palveluihin ja etuksiin liittyvissä asioissa.

 

Sosiaaliohjaajan tehtäviä ovat muun muassa:

- Neuvonta ja ohjaus

-  Moniammatillinen yhteistyö ja kotikäynnit

- Palvelutarpeen arviointi linkki  

- Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu

                     lisää palvelusta täältä linkki

                     lomakkeen löydät täältä linkki

-  Yli 65-vuotiaita koskevien ilmoitusten ja yhteydenottojen selvitykset tuen tarpeen arvioimiseksi.

                     lomakkeen löydät täältä linkki

 

Yhteistiedot:

Sosiaaliohjaaja

09 2606 1201 puhelinaika ma-ke klo 12-13

muina aikoina 041 730 2708