Hyvityksiä asiakasmaksuissa

Maksuhyvitys lapsen sairaudesta

Jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, kuukausimaksua ei peritä.
Jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta vähintään 11 toimintapäivää kalenterikuukaudessa, maksuna peritään puolet (50 %) kuukausimaksusta.
Sairauspoissaolosta tulee ilmoittaa varhaiskasvatuspaikkaan heti sairauden alettua.
Lääkärin tai terveydenhoitajan todistus on toimitettava sivistystoimistoon (mikäli lapsi on poissa koko kuukauden tai vähintään 11 päivää).

Maksuhyvitys loma-ajalla

Kesäkuun maksuhyvitys
- Hyvitys alkaa ensimmäisestä arkipäivästä koulujen /esiopetuksen päättymisen jälkeen.
- Kesäkuun asiakasmaksu hyvitetään, mikäli lapsi ei ole varhaiskasvatuksessa kesäkuun koulun/esiopetuksen lomapäivien aikana
- Lapsen poissaolo kesäkuu osalta hyvitetään, mikäli se on ilmoitettu varhaiskasvatuksen toimintayksiköihin kyselynpalautuspäivämääränmennessä (kyselyn palautus noin huhtikuun puoliväliin mennessä).

Heinäkuun maksuhyvitys
Maksuton kuukausi, mikäli lapsen varhaiskasvatus on alkanut edellisen vuoden syyskuun alussa (1.9. alkaen).
Heinäkuu on maksullinen kuukausi, mikäli lapsen varhaiskasvatus on alkanut syyskuun jälkeen.

Elokuun maksuhyvitys
Elokuussa hyvitetään ennen esiopetuksen / koulun alkuasijoittuvakokonainen viikko, mikäli lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta kokonaisen kalenteriviikon (ma-pe).  

Kunnalla on oikeus periä sakkomaksua, jos huoltajat varaavat lapselle varhaiskasvatuspaikan kesä-, heinä-ja elokuun ajaksi eivätkä peruuta sitä etukäteen määräaikaan mennessä, 2 viikkoa ennen hoidon alkamista. Sakkomaksu on puolet lapsen kuukausimaksusta.

Maksuhyvitys muista poissaoloista

Jos lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta kalenterikuukauden kaikkina päivinä ja tästä on kirjallisesti ilmoitettu sivistystoimistoon, maksuna peritään puolet (50 %) kuukausimaksun määrästä.

Jos isä aikoo jäädä isyysvapaalle ennen kuin lapsi on täyttänyt 2 vuotta, siitä on ilmoitettava sivistystoimistoon viimeistään kaksi viikkoa ennen suunnitellun isyysloman alkua, niiltä päiviltä maksua ei peritä lainkaan.

Varhaiskasvatuksen henkilökunta pitää kehittämispäivää max. 2 päivää vuodessa, jotka ovat asiakasmaksuissa hyvitettäviä. Ajankohdat ilmoitetaan asiakkaille ajoissa ja hoidon tarve kysytään erikseen.