Kunnan hankinnat ovat julkisia hankintoja, joita säätelee Laki julkisista hankinnoista.

Siuntion kunta on vuoden 2018 alussa ottanut käyttöön Cloudia-hankintapalvelu.
Kunnan ajankohtaiset tarjouspyynnöt löytyy tarjouspalvelu-sivustosta.