Hammashuollon asiakasmaksut

Terveyskeskuksen hammashuollon perusmaksu käynniltä

  • enintään 10,20 euroa, kun hoidon antaa suuhygienisti
  • enintään 13,10 euroa, kun hoidon antaa hammaslääkäri
  • enintään 19,20 euroa, kun hoidon antaa erikoishammaslääkäri

Perusmaksun lisäksi hampaiden hoidosta ja tutkimuksesta peritään erillisiä toimenpidemaksuja. Maksut vaihtelevat  8,40 eurosta yli 200 euroon.

Maksujen suuruus määräytyy hoidon vaativuuden ja aikaa vievyyden mukaan. Maksujen perusteena käytetään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylläpitämää kansallista Suun ja terveydenhuollon toimenpideluokitusta.
Hoidosta ja tutkimuksesta perittävien maksujen lisäksi voidaan periä oikomislaitteiden ja proteesien hammastekniset kustannukset ja erikoismateriaalien kustannukset.

Veteraanien hammashoitokorvaukset / vuosi
Kaikki terveyskeskuksessa annettava hammashoito on veteraaneille maksutonta. Protetiikan teknisistä kustannuksista korvataan yhteensä 250e/kalenterivuosi. Kysy lisää tietoa hammaslääkäriltäsi.

Hammaslääkärin todistukset ja lausunnot
Hoitoon kuulumaton todistus 50,80 e (esim. vakuutusyhtiön tarvitsema todistus)

Peruutukset

Esteen sattuessa peruuta aikasi mahdollisimman hyvissä ajoin ja sairaustapauksissa viimeistään saman päivän aamuna. Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä tai aivan viime hetkellä peruutetusta, asiakkaan varaamasta vastaanottoajasta laskutetaan 50,80 euroa 15 vuotta täyttäneiltä asiakkailta.

Maksut määräytyvät sosiaali- ja terveysministeriön päätösten mukaisesti. 0-17 -vuotiaiden hoito on maksutonta, 18-vuotiaat ja sitä vanhemmat maksavat asetuksen mukaiset maksut. Tällä hetkellä käytössä oleva asetus on astunut voimaan 1.1.2016.