Hakeminen varhaiskasvatukseen

Voit hakea lapselle varhaiskasvatuspaikkaa kunnallisesta tai yksityisestä varhaiskasvatuksesta ympäri vuoden. Jätä hakemus viimeistään neljä kuukautta (4 kk) ennen kuin lapsi tarvitsee paikan. Jos tarvitset paikan varhaiskasvatuksesta kiireellisesti, esimerkiksi työllistymisen takia, jätä hakemus viimeistään kaksi viikkoa (2 viikkoa) ennen kuin lapsesi tarvitsee paikan.

Päätös lapsen varhaiskasvatuspaikasta lähetetään perheille kirjallisena viimeistään kuukausi ennen hoidon tarvetta. Akuuteissa päätöksissä käsittelyaika on lyhyempi.

Hakemuksen voi tehdä sähköisesti täältä
tai voit tulostaa varhaiskasvatushakemuksen kohdasta lomakkeet

Kirjallinen varhaiskasvatushakemus palautetaan osoitteella Siuntion kunta, Sivistystoimisto/Varhaiskasvatus, Puistopolku 1, 02580 Siuntio tai salattuna sähköpostin kautta varhaiskasvatus(at)siuntio.fi.

Hakemusten käsittely

Varhaiskasvatushakemusten saapumista kuntaan seurataan jatkuvasti. Hakemukset käsitellään 2 kertaa kuussa varhaiskasvatuksen ohjausryhmässä yhdessä palvelualuevastaavien kanssa.  

Varhaiskasvatuspaikkojen myöntämisessä huomioidaan perheen tarpeet ja toiveet mahdollisuuksien mukaan sekä samalla katsotaan vapaiden paikkojen kokonaisuutta kunnassa.

Varhaiskasvatuspaikan vastaanottaminen

Varhaiskasvatuspäätöksen liitteenä seuraa lomake, jolla ilmoitetaan varhaiskasvatuksen vastaanottamisesta tai siitä kieltäytymisestä. Päätöksessä olevaa hoidon aloituspäivämäärää voi tarvittaessa siirtää ko. lomakkeella enintään yhdellä kuukaudella (1 kk) eteenpäin. Nämä tiedot ja mahdolliset muutokset tulee ilmoittaa edellä mainitulla lomakkeella ja palauttaa se kahden viikon sisällä päätöksen vastaanottamisesta. Muuten päätös raukeaa.

Jos päivähoitopaikkaa ei ole peruutettu ennen hoidon aloitusta, peritään puolen kuukauden hoitomaksu.

Lasten varhaiskasvatuspaikkojen sijoittamisprosessi ja periaatteet löytyvät täältä:
Sijoittamisenprosessi ja periaatteet

Lomakkeet

eAsiointi