Haja-asutuksen jätevedet

Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke, LINKKI, tarjoaa alueen kiinteistönomistajille laadukasta ja puolueetonta jätevesineuvontaa ja apua jätevesikysymyksissä. Hankkeen jätevesineuvojat kiertävät kenttäkauden aikana valituilla neuvonta-alueilla tekemässä kiinteistökohtaisia kartoitus- ja neuvontakäyntejä. Käynnillä asukas saa tuoreimman tiedon jätevesilainsäädännön vaatimuksista, jätevedenkäsittelyn tekniikoista sekä oman kiinteistönsä jätevesijärjestelmän tilanteesta. Tarvittaessa asukas saa yksityiskohtaiset ohjeet jätevesijärjestelmän uudistamiseen. Järjestelmän uudistamistarpeesta tarjotaan kirjallinen arvio. Halutessaan neuvojan voi myös pyytää käynnille omalle kiinteistölleen varsinaisten neuvonta-alueiden ulkopuolelle tai olla yhteydessä puhelimitse.

Lomakkeet talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeamiseksi