Fysioterapia

Fysioterapian tarkoitus on ylläpitää ja parantaa eri ikäisten ihmisten työ- ja toimintakykyä sekä ehkäistä sen alenemista fysioterapeuttisin menetelmin yhteistyössä asiakkaan ja muiden kuntoutukseen osallistuvien kanssa. Fysioterapian tavoitteena on palvelujen käyttäjien mahdollisimman omatoiminen selviytyminen elinympäristössään.


Fysioterapian keinoina käytetään yksilö- ja pienryhmäterapiamuotoja. Pienryhmäterapiaan pääsee fysioterapeutin arvion jälkeen.


Fysioterapian palveluita tarjotaan hoidon tarpeen arvion mukaisesti joko suoravastaanottona tai lääkärin lähetteellä.


Fysioterapia toimii Siuntion terveyskeskuksen alakerrassa, fysioterapia palvelu on kunnan tuottamaa. Siuntion kunnan fysioterapia toimii myös kunnan palveluasumisympäristössä, vuodeosastolla ja asiakkaan kotona tarpeen mukaan.

Fysioterapian palveluita tarjotaan hoidon tarpeen arvion mukaisesti.


Fysioterapia

 

Charlotta Lönnqvistin tie 5
02580 SIUNTIO

Ajanvaraus ja apuvälinelainaus ma-pe klo 12-13

Fysioterapeutti Lena Luuppala 0504124094

Fysioterapeutti Pia Andersen-Barthelaix 0504124088

 

Fysioterapian yksilökäyntihinta 11.60 €