Fysioterapia


Fysioterapian tarkoitus on ylläpitää ja parantaa eri ikäisten ihmisten työ- ja toimintakykyä sekä ehkäistä sen alenemista fysioterapeuttisin menetelmin yhteistyössä asiakkaan ja muiden kuntoutukseen osallistuvien kanssa. Fysioterapian tavoitteena on palvelujen käyttäjien mahdollisimman omatoiminen selviytyminen elinympäristössään.

Fysioterapian palveluita tarjotaan hoidon tarpeen arvion mukaisesti.