Siirry sisältöön

Vastaava työnjohtaja ja suunnittelija


Pääsuunnittelija

Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää, että jokaiseen rakennushankkeeseen on määritelty pääsuunnittelija. Pääsuunnittelijan tehtävänä on vastata suunnittelun kokonaisuudesta ja suunnittelukokonaisuuden laadusta.

Suomen rakentamismääräyskokoelman osa A2 sisältää kattavan määrittelyn pääsuunnittelijan tehtävistä ja vastuista. Vastuualueisiin kuuluvat mm.  

Työnjohtaja

Rakennustyö edellyttää työnjohtajaa, kun kyseessä on lupaa tai muuta viranomaishyväksyntää vaativa hanke. Rakennustyön johtamisen, laadun ja suorituksen vastaamisen lisäksi työnjohtaja huolehtii rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan ja hyvän rakennustavan täyttymisestä.

Tarpeen mukaan rakennustyössä tulee olla erityisalan työnjohtajia. Rakennuslupapäätöksessä on mainittu, vaaditaanko kohteeseen vastaava työnjohtaja, kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteiden vastaava työnjohtaja ja ilmanvaihtolaitteiden vastaava työnjohtaja.

Rakennustyötä ei saa aloittaa tai jatkaa, ellei työssä ole hyväksyttyä vastaavaa työnjohtajaa.

Vastaava työnjohtaja Tomi Vilpas seuraa taloelementin kiinnitystä.