Siirry sisältöön

Jatkolupa


Rakennuslupa raukeaa, mikäli rakennustyötä ei ole aloitettu kolmessa vuodessa tai saatettu loppuun viiden vuoden kuluessa. Toimenpide-, maisematyö ja purkamislupa raukeaa, mikäli toimenpidettä ei ole suorittu kolmen vuoden kuluessa. Määräajan alkavat luvan lainvoimaiseksi tulosta.

Rakennus- ja toimenpideluville voi hakea jatkoaikaa ja rakennusvalvontaviranomainen voi myöntää jatkoa työn aloittamista varten enintään kahdella vuodella. Tämä edellyttää oikeudellisten edellytyksien voimassa oloa rakentamiseen tai muuhun toimenpiteeseen. Työn loppuunsaattamisen osalta määräaikoja voidaan pidentää enintään kolmella vuodella kerrallaan. Aloittamista varten luvan voimassaoloa voidaan pidentää vain kerran.

Toimi näin

Hae jatkolupaa sähköisesti Lupapiste.fi -palvelun kautta. Ota yhteyttä, mikäli et voi käyttää Lupapistettä asiointiin.