Siirry sisältöön

Kunnanhallitus 2023 – 2025


Kunnanhallituksen tehtävänä on johtaa kunnan hallintoa ja taloutta sekä huolehtia kunnan johtamisesta ja kehittämisestä kunnanvaltuuston asettamien tavoitteiden, suunnitelmien ja päätösten mukaisesti. Kunnanhallituksen tehtäviin kuuluu valtuuston käsittelemien asioiden valmistelu, täytäntöönpano ja laillisuuden valvonta. Lisäksi kunnanhallitus vastaa perusturva-asioista.

Kunnanhallituksen toimivallasta ja yleisistä tehtävistä säädetään kuntalaissa.

Kunnanhallituksessa on 11 jäsentä, ja jokaisella on henkilökohtainen varajäsen. Kunnanvaltuuston puheenjohtajisto osallistuu läsnäolo- ja puheoikeudella kunnanhallituksen kokouksiin. Kunnanhallituksen kokoukset eivät ole julkisia.

Kunnanhallituksen jäsenet tavoittaa sähköpostilla etunimi.sukunimi@siuntio.fi.

Esityslistat ja päätökset

Kokouksen esityslista julkaistaan internetissä pääsääntöisesti kokousta edeltävänä torstaina.
Kokouksesta laaditaan pöytäkirja, joka julkaistaan internetissä, esityslista poistetaan kun pöytäkirja on julkaistu. 

Esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät KTWeb-palvelusta 31.12.2022 asti.

Esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät Triplan-palvelusta 1.1.2023 alkaen.

Kokouskalenteri

Kunnanhallitus kokoontuu pääsääntöisesti 1-2 kertaa kuukaudessa maanantaisin klo 18.00
ja tarpeen mukaan muulloinkin.

Syksyn 2023 kokousaikataulu: 28.8., 18.9., 2.10., 30.10., (varalla 6.11.) ja 18.12.2023

Puheenjohtajisto

Puheenjohtaja
Maria Koroma-Hintikka
1. varapuheenjohtaja
Stefan Svanfeldt
2. varapuheenjohtaja
Kristian Parviainen

Kunnanhallitus 2021 – 2023

Tuija Aumala
Susanne Ekström
Marko Suoknuuti
Åke Holmlund
Maria Koroma-Hintikka
Marko Linnala
Kristian Parviainen
Erik Perklén
Satu Söderlund
Stefan Svanfeldt

Paula Tuominen