Esiopetus, täydentävä varhaiskasvatus ja maksut

Esiopetuksella tarkoitetaan 6- vuotiaille tarjottavaa maksutonta opetusta. Esiopetuksen keskeisenä tehtävänä on edistää lapsen kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä. Toimintaa suunnitellaan lapsilähtöisesti ja sen tehtävä on vahvistaa lapsen myönteistä minäkuvaa ja käsitystä itsestään oppijana. Esiopetus, jota säätelee perusopetuslaki, on osa varhaiskasvatusta. Jokaiselle esiopetusikäiselle laaditaan yksilöllinen esiopetuksen oppimissuunnitelma yhdessä huoltajien kanssa.

Esiopetus on muuttunut velvoittavaksi 1.8.2015 lähtien. Tämä tarkoittaa, että perusopetuslain (26 a §) mukaan lapsen on osallistuttava oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Lapsen huoltajan on huolehdittava lapsen esiopetukseen osallistumisesta.

Tutustu myös näihin

Siuntion esiopetuksen opetussuunnitelma  

Suomenkielisen esiopetuksen toimintasuunnitelma 2018-2019

Tervetuloa kouluun 2019-2020  (Opas koulun aloittaville)

Siuntion kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma

Siuntion esiopetus- ja oppilaaksiottoperiaattet

Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä