Esiopetus ja täydentävä varhaiskasvatus

Jokaisella lapsella on oikeus esiopetukseen ennen oppivelvollisuutta. Perusopetuslain (26 a §) mukaan lapsen on osallistuttava oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

Esiopetus on ollut velvoittavaa 1.8.2015 lähtien. Esiopetuksen velvoittavuus tarkoittaa, että lapsen huoltajan on huolehdittava lapsen esiopetukseen osallistumisesta. Esiopetus tarkoittaa maksutonta opetusta, jota lapset saavat oppivelvollisuutta edeltävänä vuonna ennen koulun alkamista. Esiopetusta järjestetään Siuntiossa 20 tuntia viikossa, 4 tuntia päivässä.

Esiopetuksen keskeisenä tehtävänä on edistää lapsen kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä. Toimintaa suunnitellaan lapsilähtöisesti ja sen tehtävä on vahvistaa lapsen myönteistä minäkuvaa ja käsitystä itsestään oppijana. Siuntion kunnassa esiopetus järjestetään kunnallisena palveluna perusopetuksen koulujen yhteydessä. Siuntiossa painotetaan esi- ja perusopetuksen 1.-2. luokkien yhteistyön kehittämistä ja lapsen oppimispolun jatkumoa.

Tutustu myös näihin

Siuntion esiopetuksen opetussuunnitelma  1.8.2022 alkaen

Siuntion kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun opetussuunnitelman perusteet 1.8.2022

Suomenkielisen esiopetuksen toimintasuunnitelma 2022-2023

Tervetuloa ekaluokalle 2022-2023 (Opas koulun aloittaville)

Siuntion esiopetus- ja oppilaaksiottoperiaattet

Siuntion kunnan esi- ja perusopetuksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2020-23

Siuntion kunnan varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen kielipolku 01.08.2020 alkaen