Esiopetuksen ja 1-2 lk. yhteistyö

Siirtymä esiopetuksesta perusopetukseen on tärkeä vaihe lapsen onnistuneen koulupolun aloittamisen kannalta. Jotta siirtymävaihe menisi mahdollisimman hyvin, tekevät esiopetus ja koulu tiivistä yhteistyötä ja lapset saavat toimia eri-ikäisistä koostuvissa ryhmissä. Toiminnan lähtökohtana on yhdessä oppiva yhteisö, joka kannustaa kokeilemaan ja joka sallii epäonnistumiset. Jokaisen lapsen tilanne, oppimisvalmiudet ja tarpeet otetaan huomioon. Lapsen siirtyminen esiopetuksesta perusopetukseen edellyttää suunnitelmallista yhteistyötä esiopetuksen ja alkuopetuksen henkilöstön kesken. Tälle sivulle päivitetään ajankohtaisia tietoja ja asioita esi-ja alkuopetuksen yhteistyöstä. 

Siuntio 360 vuotta-maalta, joelta ja ilmasta nähtynä

Kuvia esikoulun ja alkuopetuksen yhteistyöstä.