Erikoissairaanhoito

Sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle 1.1.2023. Tämän jälkeen tätä verkkosivua ei päivitetä. Tämä tarkoittaa, että tällä sivulla saattaa olla vanhentunutta tietoa. Ajantasaisen tiedon löydät hyvinvointialueen verkkosivulta osoitteesta luvn.fi. Siinä tapauksessa, että tietoa ei ole vielä ehditty julkaista luvn.fi-sivustolla, sivustolta ohjataan kuntien sivuille.

Siuntion kunta kuuluu HUS Lohjan sairaanhoitoalueeseen.

Siuntion terveyskeskuksessa erikoislääkäreinä toimivat psykiatri ja geriatri.

Hyödyllisiä linkkejä

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS
Erikoissairaanhoidon verkkopalvelu Terveyskylä