Ehdotukset kulttuuripalkinnon saajiksi tehtävä 31.5.2020 mennessä

06.05.2020 15:25 - 31.05.2020 23:59

Siuntio

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 21.11.2018 § 102 vahvistanut kulttuuripalkinnon                        myöntämisen periaatteet. Päätöksen mukaisesti ehdotukset palkittavista perusteluineen                                  tulee toimittaa vuosittain 31.5. mennessä ja palkinto jaetaan Siuntio-päivänä.

Kulttuuripalkinnon saannin perusteena on erityinen ponnistus siuntiolaisen kulttuurin tai                                         taiteen alueella kuluneen vuoden aikana tai pitkäaikainen työ siuntiolaisen kulttuurin ja                                           taiteen hyväksi. Palkinnon voi saada tehdystä tai esiin nousseesta kulttuuriteosta                                               (esimerkiksi tapahtuma, tuote, organisaatio tai henkilö), joka on olemassaolollaan tai                                              toiminnallaan kehittänyt ja rikastuttanut kunnan kulttuuri- tai taide-elämää.                                                              Palkinto voidaan myöntää joko yksityiselle henkilölle tai ryhmälle tai yhteisölle.

Palkinto voidaan myöntää vuosittain tai voidaan jättää jakamatta sivistyslautakunnan                                              harkinnan perusteella. Palkinto myönnetään vain kerran samoista ansioista samalle saajalle.                                 Palkinnon myöntää Siuntion kunnan sivistyslautakunta ja sen suurus on 500 €.

Ehdotukset tulee toimittaa määräaikaan mennessä osoitteeseen sivistystoimisto@siuntio.fi

Kulttuuripalkinto 2019