Asuntojen korjaus- ja energia-avustukset

Korjausavustukset

ARA:n myöntämiä korjausavustuksia ovat vanhusten ja vammaisten asuntojen korjausavustus sekä kuntotutkimusavustus kosteusvaurioituneeseen, terveyshaittaa aiheuttavaan rakennukseen.

ARA:n myöntämä energia-avustus on pientalojen harkinnanvarainen energia-avustus.

ARA antaa ohjeet avustusten hakemisesta, myöntämisestä ja maksamisesta sekä valvoo järjestelmän toimintaa kunnissa. Kunnat puolestaan ilmoittavat hakuajan päätyttyä ARA:lle määrärahatarpeensa myöntämiinsä avustuksiin ja ARA osoittaa määrärahaosuudet kunnille.

Hakeminen

Asuntorahasto vahvistaa korjausavustusten hakuajat vuosittain alkuvuodesta. Hakulomakkeita ja lisätietoja saa teknisestä toimistosta sekä ARA:n sivuilta

Lisätietoa korjausavustuksista ja perusparannusten korkotuesta löytyy ympäristöhallinnon internetsivuilta

Asumisen tuet

Lisätietoja korkotukilainoista yksityishenkilöille löytyy ARA:n internetsivuilta

Lisätietoja muista tukeista saat KELA:n kotisivuilta