Asumisneuvonnan kuntakirje 2020

03.12.2019 13:52

Kategoria:

Hyvä vastaanottaja,

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) myöntää vuonna 2020 yhteensä 0,9 miljoonan euron
edestä avustuksia asumisneuvojatoimintaan, mikäli eduskunta osoittaa vuoden 2020 talousarviossa
tarkoitukseen määrärahavaltuuden. Vuoden 2020 määräraha koskeva haku on auki 2.12.2019-
16.1.2020. Lisätietoja avustuksesta ja sen hakemisesta löytyy ARAn sivuilta:
http://www.ara.fi/fi-FI/Lainat_ja_avustukset/Muut_avustukset/Avustus_asumisneuvontatoimintaan

Pyydämme, että kunta julistaa ko. avustusmäärärahan haettavaksi alueellaan. Hakemukset tulee
toimittaa ARAlle määräpäivään mennessä osoitteeseen: Vesijärvenkatu 11 A, PL 30, 15141 Lahti tai
kirjaamo.ara@ara.fi. Huomioittehan, että mikäli hakijana on järjestö tai yhteisö, tulee hakemuksiin liittää
kunnan lausunto.


Lahdessa 25.11.2019

Ystävällisin terveisin,

Sina Rasilainen
Hankepäällikkö
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA
Vesijärvenkatu 11 A
PL 30, 15141 Lahti
p. 029 525 0809
sina.rasilainen@ara.fi
www.ara.fi