Asukastilaisuus 8.3.2018 klo 18:00 Cumulus Resort Siuntio Talvipuutarha Lepopirtintie 80

27.02.2018 15:21

Kategoria:

Selvityksen laatiminen suomenkielisen perusopetuksen kouluverkosta ja esitys siihen tehtävistä muutoksista

Siuntion kunnanvaltuusto on päättänyt (KV 11.12.2017 § 124), että sivistyskampuksen suunnitelmien valmisteluissa jatketaan yhdistämällä elementtejä teknisen lautakunnan esittämistä vaihtoehdoista 2 ja 3. Päätöksen mukaan vanhoista kiinteistöistä säilytetään korjauskelpoiset terveet osat ja rakennetaan tarvittava määrä uusia tiloja. Koulujen lisäksi huomioidaan muut sivistystoiminnot. Valtuuston päätöksen mukaan Päivärinteen koulun kiinteistöjä ei huomioida laadittavissa suunnitelmissa.

Jotta kiinteistöjen osalta voidaan ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin, sivistyslautakunta laatii tarvesuunnitelman kaikista valtuuston linjauksen mukaisesti keskustan alueelle sijoitettavista sivistyslautakunnan alaisista toiminnoista ja palveluista.

Tarveselvityksessä ei oteta kantaa suomenkielisen perusopetuksen kouluverkkoon. Tästä syystä sivistyslautakunta on päättänyt (SIVLTK 14.2.2018 §26) laatia hallintolain 31 § mukaisen erillisen selvityksen suomenkielisen perusopetuksen kouluverkosta. Selvityksen tulee sisältää esityksen kouluverkon tulevasta rakenteesta.

Selvitys laaditaan kunnan sivistys-, teknisen ja hallinto-osaston yhteistyönä. Se esitellään sivistyslautakunnalle 21.3.2018 pidettävässä kokouksessa. Selvityksessä tarkastellaan suomenkielisen perusopetuksen keskittymistä kunnan keskustaan ja koulujen mahdollista yhdistämistä yhdeksi vuosiluokista 1.-9. muodostuvaksi kouluksi.

Mikäli koulujen yhdistämiseen päädytään, se tarkoittaa käytännössä Päivärinteen koulun lakkauttamista. Kunnanvaltuusto päättää varsinaisista toimenpiteistä kunnanhallituksen esityksestä. Kuntalaisille turvataan kuntalain 22 § ja hallintolain 41 §:n mukainen vaikutusmahdollisuus. Tätä varten järjestetään asiaa koskeva tiedotus- ja kuulemistilaisuus.

Aika: 8.3.2018 klo 18.00

Paikka: Cumulus Resort Siuntio Talvipuutarha Lepopirtintie 80

Lisäksi kuntalaisilla on mahdollisuus esittää omat näkemyksensä suomenkielisen perusopetuksen keskittämisestä kunnan keskustaan, mahdollisesta suomenkielisten peruskoulujen yhdistämisestä ja Päivärinteen koulun lakkauttamisesta kirjallisesti sähköpostitse osoitteella sivistystoimisto@siuntio.fi tai postitse Siuntion kunta Kirjaamo Puistopolku 1 02580 Siuntio viimeistään keskiviikkona 14.3.2018 klo 15.00.

Lisätietoja:

Opetuspalveluihin liittyvät asiat: sivistystoimen johtaja Jukka Pietinen

Kiinteistöihin liittyvät asiat: tekninen johtaja Markus Moisio

Kunnan talouteen liittyvät asiat: taloussuunnittelupäällikkö Kaisa Okkeri

 

Päätökset:

Kunnanvaltuusto 11.12.2017 § 124

Sivistyslautakunta 14.2.2018 § 26

Kuntaliitto: Päätöksentekomenettely kouluverkon muutoksissa 23.2.2018