Asiakirjoista ja kopioista perittävät maksut

Pöytäkirjanotteet ja asiakirjajäljennökset

Pöytäkirjanote tai asiakirjajäljennös (mustavalkoinen)

A4 0,60 eur


Pöytäkirjanotteessa oleva kartta tai piirustus (mustavalkoinen)

A4 0,60 eur
kaksipuolinen A4 0,80 eur
A3 0,80 eur
kaksipuolinen A3 1,00 eur


Värikopion hinta on kaksi kertaa mustavalkokopion hinta.
Hintaan sisältyy jäljennöksen oikeaksi todistaminen.
Mikäli pöytäkirjanotteeseen tai muuhun asiakirjaan liittyy kartta, joka tätä tarkoitusta varten on erikseen valmistettava, peritään lunastuksena tältä osin todelliset valmistamiskustannukset.

Asiakkaan omasta materiaalista otetut kopiot tai tulosteet

A4 0,50 eur
Kaksipuolinen A4 0,70 eur
Siuntiolaiset yhdistykset yli 100 kopioita 0,25 eur
Yli 100 kopioita kaksipuolisena 0,35 eur
A3 0,80 eur
Kaksipuolinen A3 1,00 eur

Värikopion hinta on kaksi kertaa mustavalkokopion hinta.

Maksuttomat asiakirjat, todistukset ja tiedot

Tiedon saanti asiakirjoista on maksutonta, kun pyyntö on yksilöity niin selvästi, että viranomainen voi saada ilman merkittäviä selvittelytöitä selville, mitä asiakirjapyyntö koskee ja noudatettavaksi tulee jokin seuraavista tilanteista / menettelytavoista:

- asiakirjasta annetaan tietoja suullisesti
- asiakirja annetaan viranomaisen luona luettavaksi tai jäljennettäväksi
- sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään sähköpostitse
- asiakirjan antaminen kuuluu viranomaisen neuvonta-, kuulemis- tai
  tiedotusvelvollisuuden piiriin (hallintolaki 8 §, 34 §).
- oman kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa olevan/olleen viranhaltijan tai
  työntekijän pyytämästä
- työtodistuksesta (1 kpl)
- palkkatodistuksesta
- asiakirjasta, jota tarvitaan virka- tai työsuhteesta johtuvan eläkkeen tai
  muun edun hakemista varten

Viranomaisille toimitettavat asiakirjat ovat maksuttomia, mikäli asiakirjat liittyvät virkatehtävien hoitamiseen.

MUUT TOIMEKSIANNOT

Erityistoimenpiteitä vaativan tiedon antamisesta asiakirjasta, kopiosta tai muusta
tulosteesta peritään kiinteä perusmaksu (euroa/tunti), joka on porrastettu
tiedonhaun vaativuuden mukaan seuraavasti:

Normaali tiedonhaku/selvitystyö 25,00 euroa/tunti
Keskivaativa tiedonhaku/selvitystyö 35,00 euroa/tunti
Vaativa tiedonhaku/selvitystyö 45,00 euroa/tunti

Työ laskutetaan toteutuneen työajan mukaan 15 minuutin tarkkuudella.
Minimiveloitus on 1 tunnin työ.

ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN

Kunnalla on etuostolain mukainen oikeus käyttää etuosto-oikeuttaan kiinteistökaupassa. Kunta voi pyydettäessä antaa ennakkoon päätöksen olla käyttämättä etuosto-oikeutta. Etuosto-oikeuden käyttämättä jättämisestä päätöksen tekee kunnanjohtaja.

Päätös etuosto-oikeuden käyttämättä jättämisestä 60,00 euroa