Arkisto

Asiakirjahallinto pitää kunnan asiakirjat yleisön saatavilla ja avustaa arkistojen käytössä.

Yleistä

Keskusarkisto sijaitsee kunnantalossa osoitteessa
Puistopolku 1, Siuntio.

Yhteys:   Arkistosihteeri/arkivsekreterare Tuula Tiiperi  044 386 1033   etunimi.sukunimi@siuntio.fi

Aineistoa on 1700-luvulta lähtien. Arkistoon otetaan säilytettäväksi kunnan viranomaistoiminnan tuloksena syntynyttä aineistoa.

Palvelut ja tehtävät

Tietojen antaminen säilytettävistä asiakirjoista.
Aineiston luovuttaminen tutkijoiden käyttöön arkistotiloissa tutkittavaksi.
Ohjauksen ja neuvonnan antaminen arkistonmuodostusyksiköille.
Asiakirjojen lainaaminen viranomaiskäyttöön.

Kunnan arkistonmuodostusyksikköjen pitkään ja pysyvästi säilytettävien asiakirjojen vastaanotto ja säilyttäminen.
Arkistonmuodostussuunnitelman ylläpito.