Aluevaalit 2022

Kuva jossa muistutetaan äänestämisestä aluevaaleissa.

Sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustehtävät siirtyvät hyvinvointialueiden hoidettavaksi 1.1.2023. Aluevaaleissa hyvinvointialueille valitaan valtuustot. Siuntio kuuluu Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueeseen, jonka valtuustoon valitaan 79 valtuutettua. Valtuusto aloittaa työnsä 1.3.2022. Tällä hetkellä hyvinvointialueen valmistelua johtaa väliaikainen valmisteluelin.

Aluevaalit järjestetään 23.1.2022 ja ennakkoäänestys 12.–18.1.2022.

Ennakkoäänestys 12.–18.1.2022

Siuntiossa ainoa yleinen ennakkoäänestyspaikka on kunnankirjasto, os. Asematie 4, 02580 Siuntio. Ennakkoäänestyksen aukioloajat ovat arkisin klo 10–18 sekä la–su klo 10–14. Äänioikeusilmoituksen mukana on luettelo lähialueen paikoista, joissa voit äänestää ennakkoon. Huomaathan, että aluevaaleja ei järjestetä Helsingissä. Siksi siellä on vain kolme ennakkoäänestyspaikkaa.

Ennakkoäänestys ympärivuorokautista hoitoa tarvitseville järjestetään seuraavissa laitoksissa:

  • Asumispalveluyksiköt Azalea ja Villa Charlotta
  • Terveyskeskuksen vuodeosasto
  • Hoivakoti Sigrid

Äänestäminen kotona

Jos olet sairas tai äänestyspaikalle meneminen tai siellä äänestäminen olisi kohtuuttoman vaikeaa, voit äänestää ennakkoon kotonasi. Kotiäänestys tapahtuu ennakkoäänestyspäivinä erikseen sovittuna aikana.

Ilmoita kotiäänestyksestä puhelimella 044 386 1256 tai 09 260611 tai lomakkeella oman kuntasi keskusvaalilautakunnalle. Kotiäänestyslomakkeen voi tulostaa oikeusministeriön vaalisivuilta. Lähetä ilmoitus Siuntion keskusvaalilautakunnalle, os. Lepopirtintie 80, 02570 Siuntio kk. Ilmoitus kotiäänestyksestä pitää tehdä hyvissä ajoin: 11.1.2022 kello 16 mennessä. Ilmoituksen kotiäänestyksestä voi tehdä puolestasi myös valitsemasi henkilö.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Omaishoitajan äänestämisestä on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle samalla kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään.

Kotiäänestyksessä on vaalitoimitsijan ja äänestäjän lisäksi olla läsnä äänestäjän valitsema tai hyväksymä 18 vuotta täyttänyt henkilö (tämä henkilö ei voi olla vaaleissa ehdokkaana oleva).

Vaalipäivän äänestyspaikat 23.1.2022

Vaalipäivänä voit äänestää vain omassa äänestyspaikassasi. Vaalipäivän äänestyspaikkasi mainitaan äänioikeusilmoituksessa, jonka olet saanut postissa.

Äänestyspaikat Siuntion kunnassa ovat äänestysalueittain seuraavat:

Läntinen ja pohjoinen äänestysalue: Siuntion kylpylä, Lepopirtintie 80, 02570 Siuntio kk
Kuntakeskuksen äänestysalue: Sjundeå svenska skola, Koulutie 3, 02580 Siuntio
Eteläinen äänestysalue: Kehla Stallcafé, Niittykyläntie 299, 02580 Siuntio

Vaalihuoneistot ovat avoinna klo 9–20.

Äänestysalueiden vaalimainospaikat

Läntinen ja pohjoinen: Kirkkotien ja Suitiantien risteys
Kuntakeskus: Liikekesk:uksen edessä
Eteläinen: Störsvikintie 232 (ent. Störsvikin päiväkodin parkkipaikka)

Noudata näitä ohjeita äänestyspaikalla:

  • Pidä riittävä etäisyys muihin ihmisiin.
  • Huolehdi käsien puhtaudesta. Käytä käsihuuhdetta.
  • Voit käyttää äänestyspaikalla kasvomaskia tai kasvovisiiriä. Poista kasvomaski, jos vaalivirkailija pyytää.
  • Jos haluat, voit tuoda mukana oman kynän.

Koronatilanne voi vaihdella eri puolilla maata. Seuraa tiedotusta, vaikuttaako koronatilanne äänestämiseen Siuntiossa. Noudata myös paikallisten viranomaisten ohjeita, jos he sellaisia antavat.

Kuva, jossa Maija Vilkkumaa, Antero Mertaranta, Sita Salminen ja Jorma Uotinen muistuttavat äänestämisestä.

Kuva, joka on linkki oikeusministeriön aluevaalisivustolle.