Ajoneuvojen siirrot

Kunnalla on tietyin edellytyksin velvollisuus siirtää ympäristöön jätetyt romuajoneuvot asianmukaiseen jätehuoltoon ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain (828/2000) nojalla, sekä eräissä tapauksissa MRL:n tai jätelain nojalla. Yksityiseltä piha-alueelta, varastoalueelta tai muulta yksityiseen käyttöön tarkoitetulta erityiseltä alueelta kunta kuitenkin siirtää romuajoneuvon vain yksityisen alueen haltijan perustellusta ja kirjallisesta pyynnöstä.

Ajoneuvon omistaja tai haltia on velvollinen korvaamaan viranomaiselle ajoneuvon siirtojärjestelyistä, siirtämisestä, säilyttämisestä ja hallinnoinnista aiheutuneet kustannukset.

Lisätietoja

Laki ajoneuvojen siirtämisestä
Romuajoneuvot 

Lisätietoja kunnassa antaa rakennuttajapäällikkö, yhteystiedot