Ajankohtaista

Suomenkielisen varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen osalta päiväkotien ja esiopetuksen aukiolot joulun ja vuodenvaihteen päivinä

7.12.2018
Esiopetus SULJETTU
Pikku-Lotta AVOINNA
Jukola AVOINNA
Störsvik AVOINNA
Tyyskylä AVOINNA

27-28.12.2018 ja 31.12.2018
Esiopetus SULJETTU
Pikku-Lotta SULJETTU
Störsvik SULJETTU
Tyyskylä SULJETTU
Jukola AVOINNA (AINOA PÄIVÄKOTI, JOKA ON AVOINNA 27-28.12 JA 31.12)

2-4.1.2019
Esiopetus SULJETTU
Pikku-Lotta AVOINNA
Jukola AVOINNA
Störsvik AVOINNA
Tyyskylä AVOINNA

Koulujen työ- ja loma-aika kysely lukuvuonna 2019-2020

Perusopetuslain 23 §:n mukaan perusopetuksen lukuvuosi alkaa aina 1. elokuuta ja päättyy 31. päivänä heinäkuuta. Lukuvuodessa työpäiviä on 190, joista vähennetään kuitenkin muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuva itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä. Perusopetusasetuksen 7 § puolestaan määrittää, että lukuvuoden koulutyö päätetään viikon 22 viimeisenä arkipäivänä.

Lukuvuonna 2019-2020 työpäiviä tulee olemaan 187, sillä itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä vähentävät ko. lukuvuoden työpäiviä.

Siuntion kunnan peruskoulujen työpäiviksi lukuvuodelle 2019-2020 ehdotetaan seuraavaa:
Syyslukukausi 8.8.- 20.12.2019 91 työpäivää
aloitus 8.8.2019 (torstai)
syysloma 14.- 18.10.2019 (vko 42)
itsenäisyyspäivä 6.12.2019 (perjantai)
joululoma 21.12.2019 (la) - 6.1.2020 (ma)
Kevätlukukausi 7.1.- 30.5.2020 96 työpäivää
aloitus 7.1.2020 (tiistai)
talviloma 17.- 21.2.2020 (vko 8)
pääsiäinen 10.-13.4.2020
vapunpäivä 1.5.2020 (perjantai)
helatorstai 21.5.2020
päättäjäispäivä 30.5.2020 (lauantai)

Esiopetuksessa noudatetaan yhtälaisia työpäiviä koulujen kanssa.

Kuntalaisilta pyydetään kommentteja työ- ja loma-aikoihin liittyen, linkki kyselyyn on avoinna 11.12.2018 klo 16.00 saakka. Vastaaminen kyselyyn tapahtuu anonyymisti, eikä näin ollen henkilötietorekisteriä synny.

Linkki kyselyyn tässä

 

Varhaiskasvatuksen palveluseteliin siirtyminen (1.1.2019 alkaen) ja asiakasperheiden palvelusetelin hakeminen kunnalta

Siuntion sivistyslautakunnan 16.5.2018 § 54 mukaan on tehty päätös, että Siuntion kunnassa otetaan käyttöön 1.1.2019 alkaen varhaiskasvatuksen tulosidonnainen palveluseteli. Palvelusetelissä lapsi ei voi samanaikaisesti olla kunnallisessa varhaiskasvatuksessa, saada lasten kotihoidon tukea (alle 3v.) tai yksityisen hoidon tukea.

Palvelusetelin käyttöönotto alkaa kunnassa 1.1.2019 alkaen ja koskee varhaiskasvatusta yksityisessä päiväkotihoidossa, yksityisessä perhepäivähoidossa sekä yksityisessä ryhmäperhepäivähoidossa kunnassa sekä kuntarajojen ulkopuolella. Lisäksi palveluseteliä voi myös käyttää, mikäli perhe palkkaa työsuhteisen hoitajan kotiin lasten varhaiskasvatuksen järjestämiseksi. Palvelusetelijärjestelmässä asiakkaat hakevat edelleen varhaiskasvatuspaikkaa suoraan yksityisiltä tuottajilta (alustava tiedustelu vapaista hoitopaikoista). Ennen varsinaisen palvelusopimuksen tekemistä (perhe ja tuottaja) tulee hakea palveluseteliä kunnasta. 

Perhe voi hakea palveluseteliä ja lapsen varhaiskasvatuspaikkaa vain niihin yksiköihin, jotka Siuntion kunta on hyväksynyt yksityisiksi palvelusetelituottajiksi.

Siuntion kunnan hyväksymät varhaiskasvatuksen yksityisen palveluntuottajat palvelusetelillä löytyvät kunnan www-sivuilla

Lisätietoja perheet saavat myös palveluntuottajilta.

PERHEIDEN HAKU PALVELUSETELIIN alkaa MA 5.11. ja päättyy PE 23.11.2018.  Huoltajien tulee toimittaa hakemus kuntaan sekä halutessaan tulotiedot (molemmat huoltajat) samaan aikaan palvelusetelihakemuksen kanssa. Asiakkaiden palvelusetelihakemus löytyy lomakkeet-sivulta

Siuntion kunta käsittelee perheiden palvelusetelihakemukset marraskuun aikana ja viimeistään 23.11. jälkeen ja toimittaa niistä kaksi eri päätöstä perheelle ja palveluntuottajalle. Toinen päätös koskee palvelusetelin myöntämispäätöstä kunnasta ja toinen koskee palvelusetelin arvoa. Palveluseteliä koskevat päätökset lähtevät postitse Siuntion kunnasta viimeistään 30.11.2018. Tuottajille toimitetaan päätös setelin arvosta ilman huoltajien tulotietoja.  Yksityisen palveluntuottajan tulee lisäksi toimittaa kustakin lapsesta palvelusopimuksen kopio tai sen yhteenveto Siuntion kunnan sivistystoimistoon.

Yhteistyöterveisin,
Siuntion kunnan varhaiskasvatuspalvelut

Kuntalaisinfo sivitys- ja hyvinvointikampuksesta 23.10. klo 18.00-19.30 Siuntion kylpylässä

Asiaa koskeva tiedotustilaisuus järjestetään ennakkotiedoista poiketen tiistaina 23.10.2018 klo 18.00 - 19.30 Scandic Siuntion auditoriossa (Siuntion kylpylä) Lepopirtintie 80. Tilaisuudessa esitellään sivistys- ja hyvinvointikampuksen suunnittelun tämän hetkinen tilanne, käydään läpi toiminnallisten vaatimusten tavoitteiden määrittely ja kerrotaan, miten suunnittelu ja päätöksenteko etenevät.
Lisätietoja ja linkki vastauslomakkeeseen täällä

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto saattaa vaikuttaa päiväkotien toimintaan

Liitot ovat aloittaneet poliittisen työtaistelun hallitusta vastaan, koska hallitus on heikentämässä työntekijän asemaa. Liitojen ilmoitusten mukaan työntekijöiden ylitöitä ei tehdä ja työvuoroja ei vaihdeta maanantaista 1. 10.2018 klo 00.00 alkaen. Liitot esittävät, että kielto on voimassa toistaiseksi.

Tällä ylityö- ja vuoronvaihtokiellolla saattaa olla vaikutusta päiväkotien toimintaan. Esimerkiksi, jos työntekijöitä on poissa ja sijaisia ei saada tilalle ja näin henkilökunta ei riitä varhaiskasvatuksen yksiköissä päiväkotien aukioloaikoina. Henkilökunnan mahdollisen vajeen takia on mahdollista, että päiväkoteja joudutaan sulkemaan aikaisemmin ja huoltajia pyydetään noutamaan lapsensa aikaisemmin hoidosta.

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto ei koske perhepäivähoitajia eikä kunnallisia viranhaltijoita.

Varhaiskasvatuksen henkilökunta ja yksiköt ottavat yhteyttä, mikäli ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana henkilökunta ei riitä ja päiväkodit joudutaan sulkemaan aikaisemmin.

Yhteistyöterveisin,
Siuntion varhaiskasvatuspalvelut

Ylityö- ja vuoronvaihtokiellot voivat vaikuttaa päiväkotien toimintaan 26. – 28.9.2018

Useampi ammattijärjestö on ilmoittanut vuoronvaihto- ja ylityökiellosta kunta-alalla 26.–28.9.2018. Järjestöjen ilmoitusten mukaan työtaistelut alkavat keskiviikkona 26.9.2018 klo 6.00 ja päättyvät perjantaina 28.9. klo 23.59. Ammattijärjestöjä edustavia työntekijöitä kannustetaan kieltäytymään ylityö- ja vuorovaihdoista ko. aikavälillä. Ennen kiellon julistamista sovitut ylityöt tai vuoronvaihdot on työntekijän mahdollista tehdä.

Tämän seurauksena päiväkodeissa voi syntyä tilanteita, joissa aukioloajat vaihtelevat normaalista, esimerkiksi jos aamu- tai iltavuorolainen sairastuu. Muutoksia aukioloaikoihin voi tulla lyhyelläkin varoitusajalla, ja pyrimme tiedottamaan niistä mahdollisimman nopeasti sähköpostilla ja tekstiviestillä. Etenkin aamuisin voi mahdollisesti syntyä tilanteita, joissa emme pysty tiedottamaan muutoksesta etukäteen.

Työtaistelutoimiin osallistuu ainakin Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer, Tehy, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia, Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ja Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty.

Ammattijärjestöt vastustavat hallituksen esitystä työsuhdeturvan heikentämisestä alle 20 henkeä työllistävissä yrityksissä.

Palveluseteli otetaan käyttöön ja yksityisen hoidon tuki lakkaa Siuntiossa 1.1.2019 alkaen

Sivistyslautakunnan 16.5.2018 § 55 päätöksen mukaan yksityisen hoidon tuki lakkaa 1.1.2019 alkaen.
Kelan kautta maksettavaan lasten yksityisen hoidon tukeen kuuluu hoitoraha (johon vaikuttaa lapsen varhaiskasvatusoikeus), hoitolisä (johon vaikuttavat perheen tulot sekä lapsen varhaiskasvatusoikeus) sekä kuntalisä, jota maksetaan Siuntiossa 31.12.2018 saakka.  
Yksityisen hoidon tuen järjestelmässä perheen tulotietoja ei huomioida, jolloin tuottajan perimä asiakasmaksu on kaikille sama riippumatta perheen tulotiedoista.
Kelan kautta maksettava lakisääteinen kotihoidon tuki on eri asia kuin yksityisen hoidon tuki. Kotihoidon tuki kotona hoidettaville alle 3-vuotiaille lapsille säilyy nykyisellään. 
Siuntion kunnan varhaiskasvatuksen asiakasperheitä sekä palveluntuottajia kunnassa ja kuntarajojen ulkopuolella tiedotetaan yksityiskohtaisemmin palvelusetelijärjestelmään siirtymisestä hyvissä ajoin alkusyksystä.
Sääntökirja

Muutoksia asiakasmaksussa 1.8.2018 alkaen

Asiakasmaksutiedote