Ajankohtaista

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n ylityö- ja vuoronvaihtokielto saattaa vaikuttaa päiväkotien toimintaan

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL on aloittanut poliittisen työtaistelun hallitusta vastaan, koska hallitus on heikentämässä työntekijän asemaa. Työtaistelu koskee kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen piirissä työskenteleviä JHL:n jäseniä. Liiton ilmoituksen mukaan työntekijöiden ylitöitä ei tehdä ja työvuoroja ei vaihdeta maanantaista 1. 10.2018 klo 00.00 alkaen. Liitto esittää, että kielto on voimassa toistaiseksi.

Tällä ylityö- ja vuoronvaihtokiellolla saattaa olla vaikutusta päiväkotien toimintaan. Esimerkiksi, jos työntekijöitä on poissa ja sijaisia ei saada tilalle ja näin henkilökunta ei riitä varhaiskasvatuksen yksiköissä päiväkotien aukioloaikoina. Henkilökunnan mahdollisen vajeen takia on mahdollista, että päiväkoteja joudutaan sulkemaan aikaisemmin ja huoltajia pyydetään noutamaan lapsensa aikaisemmin hoidosta.

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto ei koske perhepäivähoitajia eikä kunnallisia viranhaltijoita.

Varhaiskasvatuksen henkilökunta ja yksiköt ottavat yhteyttä, mikäli ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana henkilökunta ei riitä ja päiväkodit joudutaan sulkemaan aikaisemmin.

Yhteistyöterveisin,
Siuntion varhaiskasvatuspalvelut

 

 

Varhaiskasvatuksen palveluseteliin siirtyminen (1.1.2019 alkaen) ja asiakasperheiden palvelusetelin hakeminen kunnalta

Siuntion sivistyslautakunnan 16.5.2018 § 54 mukaan on tehty päätös, että Siuntion kunnassa otetaan käyttöön 1.1.2019 alkaen varhaiskasvatuksen tulosidonnainen palveluseteli. Palvelusetelissä lapsi ei voi samanaikaisesti olla kunnallisessa varhaiskasvatuksessa, saada lasten kotihoidon tukea (alle 3v.) tai yksityisen hoidon tukea.

Palvelusetelin käyttöönotto alkaa kunnassa 1.1.2019 alkaen ja koskee varhaiskasvatusta yksityisessä päiväkotihoidossa, yksityisessä perhepäivähoidossa sekä yksityisessä ryhmäperhepäivähoidossa kunnassa sekä kuntarajojen ulkopuolella. Lisäksi palveluseteliä voi myös käyttää, mikäli perhe palkkaa työsuhteisen hoitajan kotiin lasten varhaiskasvatuksen järjestämiseksi. Palvelusetelijärjestelmässä asiakkaat hakevat edelleen varhaiskasvatuspaikkaa suoraan yksityisiltä tuottajilta (alustava tiedustelu vapaista hoitopaikoista). Ennen varsinaisen palvelusopimuksen tekemistä (perhe ja tuottaja) tulee hakea palveluseteliä kunnasta. 

Perhe voi hakea palveluseteliä ja lapsen varhaiskasvatuspaikkaa vain niihin yksiköihin, jotka Siuntion kunta on hyväksynyt yksityisiksi palvelusetelituottajiksi.

Siuntion kunnan hyväksymät varhaiskasvatuksen yksityisen palveluntuottajat palvelusetelillä ilmoitetaan kunnan www-sivuilla 2.11.2018.

Lisätietoja perheet saavat myös palveluntuottajilta.

PERHEIDEN HAKU PALVELUSETELIIN alkaa MA 5.11. ja päättyy PE 23.11.2018.  Huoltajien tulee toimittaa hakemus kuntaan sekä halutessaan tulotiedot (molemmat huoltajat) samaan aikaan palvelusetelihakemuksen kanssa. Asiakkaiden palvelusetelihakemus löytyy kunnan www-sivuilta 26.10.2018.

Siuntion kunta käsittelee perheiden palvelusetelihakemukset marraskuun aikana ja viimeistään 23.11. jälkeen ja toimittaa niistä kaksi eri päätöstä perheelle ja palveluntuottajalle. Toinen päätös koskee palvelusetelin myöntämispäätöstä kunnasta ja toinen koskee palvelusetelin arvoa. Palveluseteliä koskevat päätökset lähtevät postitse Siuntion kunnasta viimeistään 30.11.2018. Tuottajille toimitetaan päätös setelin arvosta ilman huoltajien tulotietoja.  Yksityisen palveluntuottajan tulee lisäksi toimittaa kustakin lapsesta palvelusopimuksen kopio tai sen yhteenveto Siuntion kunnan sivistystoimistoon.

Yhteistyöterveisin,
Siuntion kunnan varhaiskasvatuspalvelut

Ylityö- ja vuoronvaihtokiellot voivat vaikuttaa päiväkotien toimintaan 26. – 28.9.2018

Useampi ammattijärjestö on ilmoittanut vuoronvaihto- ja ylityökiellosta kunta-alalla 26.–28.9.2018. Järjestöjen ilmoitusten mukaan työtaistelut alkavat keskiviikkona 26.9.2018 klo 6.00 ja päättyvät perjantaina 28.9. klo 23.59. Ammattijärjestöjä edustavia työntekijöitä kannustetaan kieltäytymään ylityö- ja vuorovaihdoista ko. aikavälillä. Ennen kiellon julistamista sovitut ylityöt tai vuoronvaihdot on työntekijän mahdollista tehdä.

Tämän seurauksena päiväkodeissa voi syntyä tilanteita, joissa aukioloajat vaihtelevat normaalista, esimerkiksi jos aamu- tai iltavuorolainen sairastuu. Muutoksia aukioloaikoihin voi tulla lyhyelläkin varoitusajalla, ja pyrimme tiedottamaan niistä mahdollisimman nopeasti sähköpostilla ja tekstiviestillä. Etenkin aamuisin voi mahdollisesti syntyä tilanteita, joissa emme pysty tiedottamaan muutoksesta etukäteen.

Työtaistelutoimiin osallistuu ainakin Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer, Tehy, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia, Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ja Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty.

Ammattijärjestöt vastustavat hallituksen esitystä työsuhdeturvan heikentämisestä alle 20 henkeä työllistävissä yrityksissä.

Palveluseteli otetaan käyttöön ja yksityisen hoidon tuki lakkaa Siuntiossa 1.1.2019 alkaen

Sivistyslautakunnan 16.5.2018 § 55 päätöksen mukaan yksityisen hoidon tuki lakkaa 1.1.2019 alkaen.
Kelan kautta maksettavaan lasten yksityisen hoidon tukeen kuuluu hoitoraha (johon vaikuttaa lapsen varhaiskasvatusoikeus), hoitolisä (johon vaikuttavat perheen tulot sekä lapsen varhaiskasvatusoikeus) sekä kuntalisä, jota maksetaan Siuntiossa 31.12.2018 saakka.  
Yksityisen hoidon tuen järjestelmässä perheen tulotietoja ei huomioida, jolloin tuottajan perimä asiakasmaksu on kaikille sama riippumatta perheen tulotiedoista.
Kelan kautta maksettava lakisääteinen kotihoidon tuki on eri asia kuin yksityisen hoidon tuki. Kotihoidon tuki kotona hoidettaville alle 3-vuotiaille lapsille säilyy nykyisellään. 
Siuntion kunnan varhaiskasvatuksen asiakasperheitä sekä palveluntuottajia kunnassa ja kuntarajojen ulkopuolella tiedotetaan yksityiskohtaisemmin palvelusetelijärjestelmään siirtymisestä hyvissä ajoin alkusyksystä.
Sääntökirja

Muutoksia asiakasmaksussa 1.8.2018 alkaen

Asiakasmaksutiedote