8.10. Aleksis Kiven päivä AKK:lla

08.10.2021 08:15 - 08.10.2021 15:15

Aleksis Kiven koulu ja teams tapaamislinkit

Perjantaina AKK:lla vietetään Aleksis Kiven päivää!

Huoltajien ja opettajien on mahdollista tavata Teams-sovelluksen kautta erilaisia koulun tahoja. Alla aikataulu ja linkit tapaamisiin:

Koulun johtoryhmän jäsenten jäsenten tapaaminen klo 8-9:

Joryn tapaamislinkki : https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTgwYTE4ZTQtYTA1ZC00ODA3LTk3NDgtZjk0NTRhYzYwMzFk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f365d40b-e1d3-435d-bfb6-b310b72c4e0e%22%2c%22Oid%22%3a%226642cbdf-b914-45f8-9842-4e127b9c4bbe%22%7d

Koulukuraattori Tanja Karlssonin tapaaminen klo 10-11:

kuraattorin tapaamislinkki: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjY4YWNhNGItODM3My00NjY3LWEyOGMtYjBkN2MxNjYwMGQz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f365d40b-e1d3-435d-bfb6-b310b72c4e0e%22%2c%22Oid%22%3a%226642cbdf-b914-45f8-9842-4e127b9c4bbe%22%7d

Oppilaanohjaaja Kia Hellströmin tapaaminen klo 11-12

Opon tapaamislinkki: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2RkZTM5OTItYWU0Ni00Yjc3LTk3N2ItNzI0Y2JmNmE2MGE5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f365d40b-e1d3-435d-bfb6-b310b72c4e0e%22%2c%22Oid%22%3a%226642cbdf-b914-45f8-9842-4e127b9c4bbe%22%7d

Koulun nuorisotyöntekijän Julia Hirvosen tapaaminen klo 12-14:

nuorisotyöntekijän tapaamislinkki: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTFkYTcwNjQtMjMzYi00YzAxLTgyMjAtODE3MjIzM2MxNzk2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f365d40b-e1d3-435d-bfb6-b310b72c4e0e%22%2c%22Oid%22%3a%226642cbdf-b914-45f8-9842-4e127b9c4bbe%22%7d

Lisäksi luokissa tapahtuu erilaista ohjelmaa oppilaille.

Tapahtumarikasta perjantaita toivottaa Aleksis Kiven koulun väki!

PS. Olethan tietoinen, että koulullamme on myös oma Instagram-, TikTok- ja Facebook- tilit. Somessa tulossa myös perjantaina hienoja päivityksiä.

Instagram & TikTok löytyy käyttäjänimellä akksiuntio

Facebookissa voit löytää koulun profiilin nimellä Aleksis Kiven koulu.

Otahan tilit seurantaan jos kiinnostaa!