OBS! Denna form kräver ett Java Script i din webbläsare för att fungera korrekt!

Kommuninvånarinitiativ

Kommuninvånarna har enligt kommunallagen rätt att komma med initiativ till kommunen i frågor som gäller kommunens verksamhet. Med nedannämnda blankett kan du göra initiativ till Sjundeå kommun gällande verksamheten. Initiativet kan t.ex. gälla förbättrandet av kommunens service.

Med initiativ menas inte förfrågningar, inte heller personliga ansökningar eller anhållningar.

I initiativet bör framgå på vilken kommunal verksamhet man vill inverka. Ditt initiativ kan vara fritt formulerat.

Kommunens registratur mottar ditt initiativ och skickar elektroniskt inom två vardagar till dig ditt initiativs ärendenummer samt information om vilken avdelning initiativet gäller. Du får svar på ditt initiativ efter att det behandlats färdigt.

Initiativet mottas av Sjundeå kommuns registratur
-e-post: siuntio(at)siuntio.fi
-gång- och postadress: Parkstigen 1, 02580 Sjundeå
-telefon: 09 260 611


De med stjärna (*) märkta punkterna är obligatoriska

Jag önskar svar på mitt initiativ:*

Vi påminner om att nätförbindelsen inte är skyddad. Därför bör man på blanketten inte skriva känsliga uppgifter, såsom personsignum, bankkontonummer, information om förmögenhet, hälsotillstånd el.dyl. Ditt initiativ kräver inte elektronisk underskrift för att bli anhängiggjort. Ifall du vill att vi skickar ärendets nummer till dig, meddela då din e-postadress. Ärendenummern meddelas endast per e-post. En e-postadress brukar vara i formen: pelle.persson@google.com.