Kontaktuppgifter  |  Extranet  |  Suomeksi  |  På svenska  | 
Siuntio Sjundeå
Sjundeå - Nyckeln till lyckan!
SIUNTIO SJUNDEÅ
Pienennä kirjasinten kokoaSuurenna kirjasinten kokoa

Socialservice

I den kommunala socialservicens uppgifter ingår förebyggande av sociala problem, upprätthållande av social säkerhet samt stödande av människors självständighet. Så gott som varje medborgare har behov av socialservice i något skede av livet. Som en del av främjande av välbefinnandet ordnar kommunerna rådgivning och handledning inom socialservicen samt behövligt konstruktivt socialarbete.

Personalen vid Sjundeå socialservice handleder, ger rådgivning, utreder problem och ordnar behövliga stödtjänster och svarar för ordnande av socialservice, bl.a. för beviljande av utkomststöd.

Socialservice ska ordnas som stöd för att klara av det dagliga livet, för stödbehov med anknytning till boende, för behov av ekonomiskt stöd, för att förhindra marginalisering och främja delaktighet, för stödbehov på grund av närstående- och familjevård samt annat våld eller annan illabehandling, för stödbehov i anslutning till akuta krissituationer, för att stödja en balanserad utveckling och välfärd hos barn, för stödbehov på grund av missbruk av berusningsmedel, psykisk ohälsa, annan sjukdom, skada eller åldrande, för stödbehov med anknytning till annan fysisk, psykisk, social eller kognitiv funktionsförmåga samt för att stödja anhöriga och närstående till personer som behöver stöd.

Grundtrygghetsavdelningens avgifter, taxor och verksamhetsdirektiv fr.o.m. 1.1.2018 (pdf) 

Plan för egenkontroll (pdf)

 

Respons

Ge respons