Kontaktuppgifter  |  Extranet  |  Suomeksi  |  På svenska  | 
Siuntio Sjundeå
Sjundeå - Nyckeln till lyckan!
SIUNTIO SJUNDEÅ
Pienennä kirjasinten kokoaSuurenna kirjasinten kokoa

Bildningsnämndens finskspråkiga sektion

Den finskspråkiga sektionen inom bildningsnämnden har i uppgift att bl.a. godkänna för- och grundundervisningens årliga arbetsplan, utse biträdande eller vicerektor för skolan, avskeda elev från grundskolan på bestämd tid och framföra en ekonomi- och verksamhetsplan för bildningsnämnden.

Till den finskspråkiga sektionens möten kallas därtill en representant rör Aleksis Kivi-skolans personal och en representant för Päivärinne skolas personal samt en representant för den finskspråkiga förundervisningens personal.

Bildningsnämndens finskspråkiga sektion under åren 2017-2021
(de personliga ersättarna inom parentes)

Ordförande

Satu Tarnanen (Jani Suomalainen)

Viceordförande

Saana Hintikka (Johanna Nygård)

Medlemmar

Mark Davidson (Anu Sauramaa)
Mari Lovén (Mika Mäenpää-Louekoski)
Mika Savilahti (Sinikka Hussi)

Kommunstyrelsens representant

Patrik Flygar