Kontaktuppgifter  |  Extranet  |  Suomeksi  |  På svenska  | 
Siuntio Sjundeå
Sjundeå - Nyckeln till lyckan!
SIUNTIO SJUNDEÅ
Pienennä kirjasinten kokoaSuurenna kirjasinten kokoa

Sjundeå svenska skola

Sjundeå svenska skola är den enda svenskspråkiga skolan i Sjundeå kommun. I skolan finns årskurserna 1 till 6 fördelade i tio basgrupper. 

Läsåret 2015-2016 har skolan 183 elever, tio klasslärare, en speciallärare, två specialklasslärare, två timlärare och sex skolgångsbiträden.

Efter årskurs sex fortsätter de svenskspråkiga Sjundeåeleverna sin skolgång i Källhagens skola i Virkby eller i Winellska skolan i Kyrkslätt (om de bor i den södra delen av kommunen). 

Sjundeå svenska skola ligger i kommunens centrum, ofta kallat Sjundeå station. Skolan invigdes 1970 och ersatte då de byskolor som ännu fanns i kommunen. År 1986 byggdes skolan till för första gången. I november 2003 fick skolan sin andra tillbyggnad och från och med läsårsstarten 2013 togs ytterligare nya utrymmen i bruk. Den svenska förskolan och kommunens eftermiddags-verksamhet flyttade också in i skolans utrymmen hösten 2013.

Sjundeå svenska skola
Skolvägen 3
02580 SJUNDEÅ


E-post: sss(at)siuntio.fi
Tfn: (09) 2606 1261 (rektor, kansli)
Fax: (09) 2606 1259 (skolsekreterare)


OBS!

Rektorsuppgifterna sköts av Katarina Lodenius ända till 31.12.2015. Henna Wilkman fungerar som tf vicerektor under samma tid. Katarina nås på rektorsnumret 050 3860819.


Läs mer

Grön flagg

Hem och Skola i Sjundeå

Händelsekalender

Kontakt 

Rasttider 2015-2016

Rastis

Ordningsregler

Elevdelaktighet


Frånvaroblankett

Aktuellt

Arbetsplan 2015-2016

Verksamhetsberättelse 2014-2015