Kontaktuppgifter  |  Extranet  |  Suomeksi  |  På svenska  | 
Siuntio Sjundeå
Sjundeå - Nyckeln till lyckan!
SIUNTIO SJUNDEÅ
Pienennä kirjasinten kokoaSuurenna kirjasinten kokoa

Sjundeå svenska skola

Sjundeå svenska skola är den enda svenskspråkiga skolan i Sjundeå kommun. I skolan finns årskurserna 1 till 6 fördelade i tio basgrupper. 

Läsåret 2015-2016 har skolan 183 elever, tio klasslärare, en speciallärare, två specialklasslärare, två timlärare och sex skolgångsbiträden.

Efter årskurs sex fortsätter de svenskspråkiga Sjundeåeleverna sin skolgång i Källhagens skola i Virkby eller i Winellska skolan i Kyrkslätt (om de bor i den södra delen av kommunen). 

Sjundeå svenska skola ligger i kommunens centrum, ofta kallat Sjundeå station. Skolan invigdes 1970 och ersatte då de byskolor som ännu fanns i kommunen. År 1986 byggdes skolan till för första gången. I november 2003 fick skolan sin andra tillbyggnad och från och med läsårsstarten 2013 togs ytterligare nya utrymmen i bruk. Den svenska förskolan och kommunens eftermiddags-verksamhet flyttade också in i skolans utrymmen hösten 2013.

Sjundeå svenska skola
Skolvägen 3
02580 SJUNDEÅ


E-post: sss(at)siuntio.fi
Tfn: (09) 2606 1261 (rektor, kansli)
Fax: (09) 2606 1259 (skolsekreterare)


OBS!

Rektorsuppgifterna sköts av Katarina Lodenius tillsvidare. Erik Wolff fungerar som vicerektor. Katarina har fått ett nytt telefonnummer, 044-3861291.


Läs mer

Grön flagg

Hem och Skola i Sjundeå

Händelsekalender

Kontakt 

Rasttider 2015-2016

Rastis

Ordningsregler

Elevdelaktighet


Frånvaroblankett

Aktuellt

Arbetsplan 2015-2016

Verksamhetsberättelse 2014-2015