Kontaktuppgifter  |  Extranet  |  Suomeksi  |  På svenska  | 
Siuntio Sjundeå
Sjundeå - Nyckeln till lyckan!
SIUNTIO SJUNDEÅ
Pienennä kirjasinten kokoaSuurenna kirjasinten kokoa

Kostnaderna för anskaffning av en tomt

 

Här har samlats uppgifter om kostnader i samband med tomtköp, avgifter och skatter, för att dessa skulle finnas på ett och samma ställe på kommunens webbplats. Bekanta dig närmare med tomtutbudet i Sjundeå kommun här (länk). Då du köper en tomt som kommunen äger så undviker du vissa avgifter. Dessa avgifter är också med på denna lista.

 

 

Anslutningsavgifter

 

Kostnaderna för vatten-, avlopps- och dagvattenanslutningar

- ytterligare uppgifter om vattenförsörjningsverkets taxor i Sjundeå (länk)


Elanslutningsavgift

- ytterligare uppgifter om anslutningsavgifter inom Fortum Espoo Distribution Oy:s nätområde (länk)


Anslutningsavgift för telefon- och datakabel

- ytterligare uppgifter på Elisas webbplats (länk)

 

 Länk

Avgifter vid byggande


Avgifter som skall erläggas för genomförandet av byggnadsinspektions- och byggnadsövervakningsuppgifter samt för andra myndighetsuppgifter i Sjundeå kommun

- Ytterligare och noggranna uppgifter om taxor i Sjundeå kommun (länk)


 

Övriga avgifter


Lagfart

- 107 euro (Lantmäteriverket)

- Ytterligare uppgifter om lagfart d.v.s. om inskrivning av äganderätt till en fastighet (länk till Lantmäteriverkets webbplats)


Kostnader för bestyrkande av köp

- 112 euro och därtill eventuella resekostnader (Lantmäteriverket)

- ytterligare uppgifter om bestyrkande av köp (länk till Lantmäteriverkets webbsidor)


Kostnader för bildande av fastighet (OBS! Gäller inte de tomter som säljs av kommunen)

- ytterligare uppgifter om och exempel på hur kostnaderna bildas på Lantmäteriverkets webbplats.


Kostnader för styckning (OBS! Gäller inte de tomter som säljs av kommunen)

- ytterligare uppgifter och Lantmäteriverkets prislista för fastighetsförrättningar (länk)


Upprättande av överlåtelsehandling i samband med fastighetsförrättning (OBS! Gäller inte de tomter som säljs av kommunen)

- pris inklusive mervärdesskatt från 231,88 euro

- ytterligare uppgifter om priset på överlåtelsehandling på Lantmäteriverkets webbplats


Registrering av äganderätt (OBS! Gäller inte de tomter som säljs av kommunen)

- 107 euro (Lantmäteriverket)

- ytterligare uppgifter och gällande priser för lagfartsärenden på Lantmäteriverkets webbplats

 

 

Skatter

 

Överlåtelseskatt

- överlåtelseskatten på en fastighet uppgår till 4 procent av köpesumman

- ytterligare uppgifter om och blanketter för överlåtelsebeskattning på Skatteförvaltningens webbplats