Kontaktuppgifter  |  Extranet  |  Suomeksi  |  På svenska  | 
Siuntio Sjundeå
Sjundeå - Nyckeln till lyckan!
SIUNTIO SJUNDEÅ
Pienennä kirjasinten kokoaSuurenna kirjasinten kokoa

Småbarnsfostran

Småbarnsfostran innebär vård, uppfostran och inlärning, där familjerna och personalen inom småbarnsfostran tillsammans fungerar som uppfostringskumpaner för barnets bästa.

Till tjänsterna inom småbarnsfostran i Sjundeå kommun hör daghemsvård, familjedagvård samt privat dagvård . Även hemvårdsstödet och kommuntillägget hör till tjänsterna inom småbarnsfostran.

Föräldrarna väljer tjänsterna inom småbarnsfostran för sitt barn. I Sjundeå är alternativen kommunal dagvård och privat dagvård. Kommunen stöder den privata dagvården med en kommunal servicesedel. Alternativt kan föräldrarna sköta sitt barn hemma med stöd av hemvårdsstödet som beviljas av Fpa.

Föräldrarna har rätt att få en dagvårdsplats för sitt barn, enligt familjens behov som heldagsvård, deldagsvård eller som dagvård som kompletterar förundervisningen. Dagvård anordnas både på finska och svenska i daghem och i familjedagvård.

Blanketter

De funktioner som hör under bildningsväsendet i Sjundeå kommun, även småbarnsfostran, tar i sin verksamhet hänsyn till hållbar utveckling. Du kan bekanta dig med Sjundeå kommuns bildningsavdelnings plan för hållbar utveckling här.

Att ansöka om vårdplats

Man bör ansöka om dagvårdsplats fyra månader innan barnet sakall börja i dagvården. Den centraliserade ansökningstiden anordnas årligen i februari. Såvida behovet av dagvård uppkommer pga. att man plötsligt får arbete eller studieplats, bör man ansöka om vårdplats senast två veckor innan barnet behöver vårdplatsen.

Dagvårdsansökan kan skrivas ut från sidan Blanketter

Att börja i dagvård

Att börja i dagvård är en viktig händelse i ett litet barns liv. Det är viktigt att reservera tillräckligt med tid för att bekanta sig med dagvårdsplatsen. Småbarnsfostrarna bekantar sig med barnet och familjen också i barnets eget hem såvida familjerna önskar det. I bekantningsskedet uppgör man en plan över hur barnet skall inleda sin dagvårdstid. Man diskuterar barnets behov tillsammans med föräldrarna och man kommer överens om trygga rutiner som stöder barnet då dagvårdstiden inleds. Man kommer överens med daghemsföreståndaren och familjedagvårdsledaren om hur dagvården inleds.

Dagvårdsavgiften

Kundmeddelande angående fastställandet av avgifter för dagvården, i kraft 1.8.2015 - 31.7.2016.

Kundmeddelande angående fastställande av dagvårdsavgifter, i kraft från och med 1.8.2016.

De privata daghemmen och familjedagvårdarna fastställer självständigt sina avgifter för dagvården.

Planen för småbarnspedagogiken

Verksamheten kring småbarnspedagogiken baserar sig på den nationella planen för småbarnspedagogik och Sjundeå kommuns plan för småbarnspedagogik (VASU). Även Sjundeå kommuns trygghetsplan för småbarnspedagogiken ger riktlinjer för verksamheten.

Plan för småbarnspedagogik  fr.o.m. 1.8.2017

Vid eventuella frågor om småbarnsfostran ber vi er kontakta oss i första hand per e-post.

För småbarnsfostran ansvarar
Mirva Alakoskela, chef för småbarnsfostran 
Tfn. 050 386 0827


Hanne Sarimo, kanslisekreterare
Tfn. 044 386 1097

Småbarnsfostran på svenska
Eva Nygård, serviceområdesansvarig
Tfn. 044 386 1043

Småbarnsfostran på finska
Katriina Parviainen, serviceområdesansvarig
Tfn. 044 386 1298

E-postadressen skrivs
fornamn.efternamn(at)siuntio.fi

Anneli Hellgrén, speciallärare inom småbarnspedagogik
Tfn. 050 386 0829