Kontaktuppgifter  |  Extranet  |  Suomeksi  |  På svenska  | 
Siuntio Sjundeå
Sjundeå - Nyckeln till lyckan!
SIUNTIO SJUNDEÅ
Pienennä kirjasinten kokoaSuurenna kirjasinten kokoa

K O N T A K T U P P G I F T E R


Grundtrygghetschef                                        
044 386 1240

Kanslisekreterare                                             044 386 1255

Förvaltningsplanerare                                     044 386 1279 


H Ä L S O V Å R D S E R V I C E

Nödnumret

112

SJUNDEÅ HÄLSOCENTRAL

Charlotta Lönnqvist väg 5

Öppet vardagar kl 08.00-16.00

Läkare -   Skötare

Mottagning tidsbeställning
- Brådskande fall
kl 8-10
- Icke brådskande
  kl 12.30- 13.30
- Kan lämnas ringbud

 

 

09 2606 1430/
09 2606 1432
  

Akuthälsorådgivning
Ei ajanvarausta, ei tekstiviestejä


044 386 1026

Hälsocentralsbiträde

09 2606 1400

Psykiatrisk sjukskötare

- Tidsbeställning (även till psykologen) må-to kl 12-13


  044 386 1054

  Diabetesskötare
                - Mottagning tidsbeställning, telefontid ti-ons kl 13-14

- DM-förnödenheter: leveranstid 2 vk

 

 

044 386 1025

Muu hoitotarvikejakelu/ Andra vårdförnödenheter

09 2606 1400

Fysioterapi

- Tidsbeställning kl 12-13
- Hjälpmedel kl 12-13

 

050 412 4094

050 412 4088

HUS-laboratoriet

- Tidsbeställning må-fr kl 7.30-15.30

www.huslab.fi/ajanvaraus


09 471 86800
 

JOUR - Samjouren vid Lojo sjukvårdsområde

Sjukhusvägen 8, 08200 Lojo - Ingång via C-dörren
- Utanför tjänstetid vardagar samt veckoslut
- Vi ber Er ringa till jourpolikliniken innan ni kommer dit förutom i nödfall
- Vid jouren görs åt alla patienter en utvärdering av behovet för akut sjukvård och vården inleds så, att brådskande fall behandlas först

 

 

 

 050 427 5600

RÅDGIVNING

Charlotta Lönnqvist väg 5                                    

Hälsovårdare

Barnrådgivningen norr om järnvägen och vaccinationer för vuxna resenärer, kl 12-13


044 386 1275

Hälsovårdare
Mödra- och barnrådgivningen norr om järnvägen, kl 12-13


044 386 
 1540            

Terveydenhoitaja/ Hälsovårdare

Mödra- ,barn- och preventivrådgiv. söder om järnvägen,
kl 12-13


044 386 1539

Skolhälsovårdare/ Aleksis Kiven ja Päivärinteen koulut

Skolhälsovårdare/ Sjundeå svenska skolan

044 386 1029

044 386 1275

TANDVÅRD

Charlotta Lönnqvist väg 3 A

Tidsbeställning

Kan lämnas ringbud


09 2606 1450

Ansvarig tandläkare       

09 2606 1451

Tandvårdens jour
OMA HAMMASLÄÄKÄRISI 
Södra Esplanaden 22 A (2. vån), 00100 Helsingfors
- Vardagar kl 16-21, tidsbeställning kl 15-21
- Veckoslut och söckenhelger kl 9-21, tidsbeställning kl 8-21

 

 

 

010 273 8005

 

 

 

S O C I A L S E R V I C E

Socialservicechef

09 2606 1245

SJUNDEÅ SOCIALSERVICE

Parkstigen 1

Öppet vardagar kl 9.00-15.45
 
Vuxen socialarbete, service för barn och familjer samt handikappservice

Tidsbeställning och info
- Ledande socialarbetare Samuel Keskinen, må-ons kl 12-13 
- Socialarbetare Sandra Salonen, må-ons kl 12-13
- Socialhandledare Susanne Höckert (åldringar och handikappade), må-ons kl 12-13
- Barnatillsyningsman Katja Honkaranta, (Sjundeå och Ingå) 
må-ons kl 12-13
- Socialbyråns personal, to-fre kl 12-13
- Sysselsättningshandledare Isabella Sjöberg
må-ons kl 12-13

 

09 260 61275

09 260 61274

09 260 61272

09 2606 1276

 

09 260 61282    

050 440 6927

 

Familjearbetsenheten

Krogarsvägen 4 B 7, 02580 Sjundeå

- Handledare för familjearbete Christine Miiros

- Familjehandledare Tiina Rönnberg

 
044 386 1569
050 386 0835

INGÅ SOCIALSERVICE

Strandvägen 2, 10210 Ingå

 

- Socialarbetare Sari Koistinen, må-ons kl 12-13
- Socialarbetare Tuula Määttä, må-ons kl 12-13
- Sysselsättningshandledare Isabella Sjöberg, må-ons kl 12-13
- Familjehandledare Johanna Pousar, må-ons kl 12-13
- Information to-fre kl 12-13

050 462 3015 
050 441 2454
050 4406927
046 922 0886
09 2606 1282

Regional socialjour utanför tjänstetid kl 15-8             

112

 

 

S E N I O R S E R V I C E

Vårdservicechef

044 386 1272

HÄLSOCENTRALENS BÄDDAVDELNING

Charlotta Lönnqvist väg 5 

- Avdelningsskötare

- Avdelningssekreterare

- Vårdarnas kansli

044 386 1035   

044 374 2437

09 2606 1437/

044 374 2438

SERVICEBOENDE

Azalea
Charlotta Lönnqvist väg 5 

- Avdelningsskötare

- Vårdarna

 

 

044 386 1035   

044 374 3822

Villa Charlotta
 
Charlotta Lönnqvist väg 1 

- Förman för omsorgstjänster

- Vårdarna

 

 

050 386 0839

044 386 1040

HEMVÅRD OCH STÖDTJÄNSTER

Charlotta Lönnqvist väg 3  

- Förman för omsorgstjänster

- Vårdarna

- Gratisutdelning, blöjor

050 386 0839

050 386 0833

050 386 0831

Dagverksamhet           

- Vårdarna

 

050 386 0830/

044 369 1080

Veteranärenden

050 386 0830

Stöd för närstående
Parkstigen 1                    

- Över 65 år

- Under 65 år                                

 

 

050 594 1745

09 2606 1272

Transportservice

09 2606 1272