Kontaktuppgifter  |  Extranet  |  Suomeksi  |  På svenska  | 
Siuntio Sjundeå
Sjundeå - Nyckeln till lyckan!
SIUNTIO SJUNDEÅ
Pienennä kirjasinten kokoaSuurenna kirjasinten kokoa

K O N T A K T U P P G I F T E R

Grundtrygghetschef                                         044 386 1240
Kanslisekreterare                                            044 386 1255
Förvaltningsplanerare                                      044 386 1279 

H Ä L S O V Å R D S E R V I C E

Nödnumret

112

SJUNDEÅ HÄLSOCENTRAL
Charlotta Lönnqvist väg 5
Öppet vardagar kl 08.00-16.00

Läkare -   Skötare
Mottagning och tidsbeställning
Brådskande fall kl 8-10
Icke brådskande  kl 12.30- 13.30
Kan lämnas ringbud


09 2606 1430 /
09 2606 1432  

Akuthälsorådgivning
Inte tidsbeställning, inte textmeddelanden


044 386 1026

Hälsocentralsbiträde

09 2606 1400

Psykiatrisk sjukskötare
Tidsbeställning (även till psykologen) må-to kl 12-13


  044 386 1054

Diabetesskötare
Mottagning tidsbeställning, telefontid ti-ons kl 13-14 
DM-förnödenheter: leveranstid 2 vk

044 386 1025

Andra vårdförnödenheter

09 2606 1400

Fysioterapi
Tidsbeställning kl 12-13
Hjälpmedel kl 12-13


050 412 4094
050 412 4088

HUS-laboratoriet 
Tidsbeställning må-fr kl 7.30-15.30
www.huslab.fi/ajanvaraus


09 471 86800 

JOUR - Samjouren vid Lojo sjukvårdsområde
Sjukhusvägen 8, 08200 Lojo - Ingång via C-dörren
- Utanför tjänstetid vardagar samt veckoslut
- Vi ber Er ringa till jourpolikliniken innan ni kommer dit förutom i nödfall
- Vid jouren görs åt alla patienter en utvärdering av behovet för akut sjukvård och vården inleds så, att brådskande fall behandlas först


050 427 5600

RÅDGIVNING
Charlotta Lönnqvist väg 5                                    

Hälsovårdare
Barnrådgivningen norr om järnvägen och vaccinationer för vuxna resenärer, kl 12-13


044 386 1275

Hälsovårdare
Mödra- och barnrådgivningen norr om järnvägen, kl 12-13


044 386   1540             

Hälsovårdare
Mödra- ,barn- och preventivrådgiv. söder om järnvägen,
kl 12-13


044 386 1539

Skolhälsovårdare: Aleksis Kiven koulu och Päivärinteen koulu
Skolhälsovårdare: Sjundeå svenska skolan

044 386 1029
044 386 1275

TANDVÅRD
Charlotta Lönnqvist väg 3 A

Tidsbeställning (ringbud kan lämnas)

09 2606 1450

Ansvarig tandläkare       

09 2606 1451

Tandvårdens jour
OMA HAMMASLÄÄKÄRISI 
Södra Esplanaden 22 A (2. vån), 00100 Helsingfors
- Vardagar kl 16-21, tidsbeställning kl 15-21
- Veckoslut och söckenhelger kl 9-21, tidsbeställning kl 8-21

010 273 8005

S O C I A L S E R V I C E

Socialservicechef Karin Heerman
Ledande Socialarbetare Samuel Keskinen

09 2606 1245
09 2606 1275

Socialbyråns telefontider: måndag - onsdag kl. 12.00 - 13.00

Socialarbetare
Sandra Salonen
Salla Hyvärinen
Sari Hindren
Riikka Karppinen (fr.o.m. 3.9.2018)
Irina Friberg (fr.o.m. 3.9.2018) 

Barntillsyn / specialsocialarbetare
Katja Honkaranta

Socialhandledare
Susanne Höckert
Isabella Sjöberg
Johanna Pousar

Socialbyråns telefontider: torsdag - fredag kl. 12.00 - 13.0009 2606 1274
09 2606 1250
050 462 3015
050 441 2454
09 2606 1274


09 2606 1276


09 2606 1272
050 440 6927
046 922 0886

09 2606 1282

Familjearbetsenheten
Christine Miiros, handledare för familjearbete
Tiina Rönnberg, familjehandledare
Daniela Lehtinen, familjearbetare


044 386 1569
050 386 0835
044 386 1574

Regional socialjour utanför tjänstetid kl 15.00 - 8.00             

112

Sjundeå socialbyrå, Parkstigen 1, 02580 Sjundeå
Ingå socialbyrå, Strandvägen 2, 10210 Ingå
Familjevårdsenheten, Krogarsvägen 4 B 7, 02580 Sjundeå

 

S E N I O R S E R V I C E

Vårdservicechef

044 386 1272

HÄLSOCENTRALENS BÄDDAVDELNING
Charlotta Lönnqvist väg 5 

Avdelningsskötare
Avdelningssekreterare
Vårdarnas kansli

044 386 1035
044 374 2437
09 2606 1437/
044 374 2438

SERVICEBOENDE

Azalea
Charlotta Lönnqvist väg 5
Avdelningsskötare
Vårdarna


044 386 1035   
044 374 3822

Villa Charlotta
Charlotta Lönnqvist väg 1 
Förman för omsorgstjänster
Vårdarna

 

050 386 0839
044 386 1040

HEMVÅRD OCH STÖDTJÄNSTER
Charlotta Lönnqvist väg 3  

Förman för omsorgstjänster
Vårdarna
Gratisutdelning, blöjor

050 386 0839
050 386 0833
050 386 0831

Dagverksamhet
Vårdarna


050 386 0830/
044 369 1080

Veteranärenden

050 386 0830

Stöd för närstående
Parkstigen 1
Över 65 år
Under 65 år                                


050 594 1745
09 2606 1272

Transportservice

09 2606 1272