Yhteystiedot  |  Extranet  |  Suomeksi  |  På svenska  | 
Siuntio Sjundeå
Siuntio - Avain onneen!
SIUNTIO SJUNDEÅ
Pienennä kirjasinten kokoaSuurenna kirjasinten kokoa

(3.5.2012)

Tarjouspyyntö Siuntion kunnan koulukuljetuskokonaisuuksien hoitamisesta

Siuntion kunta pyytää tarjousta jäljempänä eriteltyjen kuljetuskokonaisuuksien hoitamisesta ajalla 1.8.2012 – 31.7.2014 + optiokausina 1.8.2014 – 31.7.2015 ja 1.8.2015 – 31.7.2016. Sopimuskausi voi siis olla kokonaisuudessaan 4 vuotta (2 v + 1 optiovuosi + 1 optiovuosi). Mikäli Siuntion kunta liittyy Lohjan kaupunkiin 1.1.2013, sopimukset siirtyvät Lohjan kaupungin sopimuksiksi.

Koulumatkakuljetusten ja Siuntion kunnan palveluliikenteen arvo sopimuskausilla 2012-2013 ja 2013-2014 on yhteensä noin 1.030.000 euroa (alv 0 %). Vuosihankinnan veroton arvo on noin 515.000€. Mikäli molemmat optiokaudet käytetään, tulee hankinnan kokonaisarvoksi noin 2.060.000€.

Siuntion kunnan oppilaskuljetuksissa kuljetetaan lukuvuonna 2012 – 2013 päivittäin noin 500 oppilasta. Kuljetuksista runsas 60 % hoidetaan joukkoliikenteen turvin ja loput n. 40 % tämän tarjouspyynnön tarkoittamana koulumatkakuljetuksena.

Hankintamenettely ja hankinnasta ilmoittaminen

Kyseessä on EU-kynnysarvot ylittävä hankinta. Hankintamenettelynä käytetään avointa
menettelyä. Tarjouskilpailu on avoin kaikille henkilöliikennelain mukaisen joukkoliikenne- tai taksiluvan haltijoille.

Hankinnasta on julkaistu ilmoitus julkisten hankintojen ilmoituskanavalla 10.4.2012 www.hankintailmoitukset.fi sekä Siuntion kunnan kotisivuilla.

Tarjouskilpailuun liittyvät tarjousasiakirjat ovat tulostettavissa internet-osoitteessa www.siuntio.fi/tarjouspyynnot

Tarjousten jättäminen, sisältö, ja voimassaolo

Tarjous tehdään täyttämällä liitteenä 1 oleva lomake ”Tarjouslomake” kohteittain. Lomakkeen liitteiksi tulee lisätä tarjouslomakkeen kohdassa 4 vaaditut selvitykset, joista ilmenee tarjoajan täyttävän lain mukaiset velvoitteensa. Muulla tavalla tehtyjä tarjouksia ei oteta käsittelyyn. Tarjouksen tulee sisältää kaikki vaaditut tiedot ja selvitykset liitteineen. Tarjous ei saa olla ehdollinen tai rajoittava. Tarjous tulee tehdä kohteittain. Yksittäistä kohdetta koskevaa tarjousta ei saa sitoa muuhun tässä tarjouspyynnössä tarkoitettua kohdetta koskevaan ratkaisuun. Kohdetta ei saa yhdistää tarjouksessa toiseen kohteeseen myöskään alennusehdoin, vaan tarjoajan tulee antaa kustakin kohteesta oma, itsenäinen ja tarjouspyynnön mukainen hinta. Kohde on siis aina tarjottava kokonaisuudessaan. Osatarjouksia tai vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä. Lomakkeita ei saa muuttaa millään lailla.

Tarjouksen tulee olla voimassa 31.8.2012 saakka.

Tarjoukset liitteineen tulee toimittaa suljetussa kirjekuoressa osoitteella Siuntion kunta, Kirjaamo, Puistopolku 1, 02580 Siuntio. Kirjekuoreen tulee merkitä ”Kuljetustarjous”.

Tarjous tulee toimittaa viimeistään torstaihin 3.5.2012 klo 15 mennessä. Määräajan jälkeen saapuneita tarjouksia ei oteta huomioon.

Tarjous tulee tehdä suomen tai ruotsin kielellä, liitteenä olevaa tarjouslomaketta käyttäen, kilpailukohteittain eriteltynä ja sisältäen vaaditut tiedot ja selvitykset. Tarjousasiakirjat ovat suomenkieliset, mutta lomakkeet voidaan täyttää myös ruotsiksi.

Kysymykset on tehtävä ja toimitettava tilaajalle sähköpostilla viimeistään 20.4.2012 klo 12 mennessä osoitteeseen siuntio@siuntio.fi ja viestin otsikkoon tulee merkitä Kuljetustarjous kysymys. Lisätiedot ja tarkennukset julkistetaan tällä sivulla 26.4.2012.

Lue lisää

Tarjouspyyntö
Tarjouslomake
Koulujen työ- ja loma-ajat 2012-2013
Koulut ja päiväkodit
Sopimusluonnos
Siuntion kunnan koulu- ja esiopetuskuljetusten periaatteet

Siuntion kunta tehnyt uuden korjausilmoituksen Hilmassa 25.4. Korjausilmoituksella on korjattu kohteen 5 vaadittu euroluokka 3 euroluokaksi 4. Lisäksi tarjouslomaketta on tarkennettu erään kysymyksen johdosta seuraavalla tavalla:

Siuntion kunta tarkentaa tarjouspyyntöään ja lisää mahdollisesti hankittavaa kalustoa ja henkilöstöä koskien tarjouspyynnön liitteenä 1 olevalle Tarjouslomakkeelle kohtaan 2 Tarjouksen kohteet kunkin kohteen kohtaan 3) Kalusto selvennykseksi seuraavan tarkennuksen:

VARSINAINEN AUTO, JOLLA KOHDE PÄÄSÄÄNTÖISESTI AJETAAN (tai selvitys hankittavasta ajoneuvosta)

Lisäksi lisätään tarkennus tarjouspyynnön liitteenä 1 olevalle Tarjouslomakkeelle kohtaan 2 Tarjouksen kohteet kunkin kohteen kohtaan 4) Kohteeseen suunniteltu kuljetushenkilöstö (tai selvitys palkattavasta henkilöstöstä)

Siuntion kunta on julkaissut Hilma-ilmoituskanavalla korjausilmoituksen koskien koulukuljetuskokonaisuuksien tarjouspyyntöä. 11.4. julkaistussa hankintailmoituksessa oli kohteen 5 viikkokilometrimäärä ilmoitettu virheellisesti. Tarjouspyyntöasiakirjoissa, jotka julkaistiin tällä sivulla samaan aikaan, kohteen 5 viikkokilometrit olivat oikein. Korjausilmoitus Hilmassa 12.4. koskee vain tätä korjausta.