Yhteystiedot  |  Extranet  |  Suomeksi  |  På svenska  | 
Siuntio Sjundeå
Siuntio - Avain onneen!
SIUNTIO SJUNDEÅ
Pienennä kirjasinten kokoaSuurenna kirjasinten kokoa

Saapuneet kuntalaisaloitteet

Tällä sivulla voit seurata kuntaan sähköisenä tulleiden kuntalaisaloitteiden käsittelyä kunnassa. Aloite ja sen käsittelytiedot esitetään sillä kielellä, millä aloite on jätetty.

Aloite: Kouluruoka.

Aloite on jätetty: 15.12.2017
Aloitteen seurantatunnus: 765/TEKNLTK
Aloitteen valmistelija: Markus Moisio
Aloitteen jättäjä: Lasse Niskanen

Laspset ovat havainneet kouluruuan tasossa äkillistä heikentymistä joulukuussa 2017. Pyydämme reagoimaan asiaan mahdollisimman nopeasti, jos väiteet pitävät paikkansa.

Vastaus: Tekninen toimi on käynyt yhteistyössä Fazer Food Servicen kanssa palavereja kouluruoan laadusta. Fazer Food Service on lisännyt asiakaspalautepisteet kouluruokailupisteisiin sekä Internet-sivulinkin, jonne palautetta voi jättää. Fazer Food Service käynnistää myös kevään aikana ruokaraadin, jonka tehtävä on ottaa kantaa ruoan laatuun myös oppilaiden puolesta ja tuoda se näin ollen palveluntuottajan tietoon.

 

Aloite: Siuntion kunnan liittymiseksi Suomen Unicefin Lapsiystävällinen kunta -ohjelmaan.

Aloite on jätetty: 17.11.2017
Aloitteen seurantatunnus: 702/KH
Aloitteen valmistelija: Niko Kannisto
Aloitteen jättäjä: Siuntion kulttuuriympäristö ry Siuntion kulttuuriympäristö ry

Asukasyhdistys Siuntion kulttuuriympäristö ry - Sjundeå kulturomgivning rf uudistaa 4.11.2014 tekemänsä kuntalaisaloitteen, Siuntion kunnan liittymiseksi Suomen Unicefin Lapsiystävällinen kunta -ohjelmaan. Alkuperäisen kuntalaisaloitteen tekovaiheessa, Siuntion kunnan olisi ollut mahdollista liittyä, Suomen Unicefin antaman tiedon mukaan, Suomen Unicefin Lapsiystävällinen kunta -ohjelmaan 1.1.2016 alkaen. Alkuperäinen kuntalaisaloite on tehty 4.11.2014, KH/601. Aloitteeseen ei ole saatu minkäänlaista vastausta, eikä tiedossa ole, onko aloitteen käsittelijäksi merkitty henkilö enää Siuntion kunnan palveluksessa. Suomen Unicefin Lapsiystävällinen kunta -hankkeen ideana on, että kaikessa kunnan toiminnassa ja kaikilla toimintasektoreilla otetaan lapset huomioon; myös yhdyskuntasuunnittelussa ja rakentamisessa, sekä tie- ja liikennesuunnittelussa. Asukasyhdistyksemme huomauttaa, että paikallishallintoviranomaisena Siuntion kunnan tulee noudattaa Suomen lainsäädäntöön sisä ltyvää YK :n Lapsen oikeuksien sopimusta, jonka nojalla alaikäisten lasten ja nuorten oikeuden ja edun tulee olla ensisijaisena päätöskriteerinä kaikessa alaikäisiin lapsiin ja nuoriin kohdistuvassa, ja alaikäisiä lapsia ja nuoria koskevassa päätöksenteossa. Asukasyhdistyksemme lisäksi huomauttaa, että kyseinen lapsen oikeuden ja edun ensisijaisuuden vaatimuksen toteuttaminen ei vähennä minkään muun väestöryhmän oikeuksia, vaan parantaa koko asuinyhteisön elämänlaatua ja hyvinvointia.

 

Aloite: Siuntion kunnan lähettämät laskut

Voisikohan Siuntion kunnan lähettämät laskut saada sähköisesti suoraan verkkopankkiin? Ei ole nykyaikaa, että laskut lähetetään paperisina.

Aloite on jätetty: 2.11.2017
Aloitteen seurantatunnus: 659/KH
Aloitteen valmistelija: Niko Kannisto
Aloitteen jättäjä: Pauliina Aurala

Vastaus: Verkkolaskutukseen siirtymistä selvitetään vuoden 2018 aikana, samalla kun kunnan taloushallinnon järjestelmä päivitetään.

 

Aloite: Siuntion kuntakeskuksen kehitystyöryhmän perustaminen

Aloite on jätetty: 4.10.2017
Aloitteen seurantatunnus: 607/TEKNLTK
Aloitteen valmistelija: Markus Moisio
Aloitteen jättäjä: Asukasyhdistys Siuntion kulttuuriympäristö ry - Sjundeå kulturomgivning rf

 Aloite: Asukasyhdistys Siuntion kulttuuriympäristö ry - Sjundeå kulturomgivning rf uudistaa aloitteensa Siuntion Kuntakeskuksen kehittämistyöryhmän perustamiseksi. Alkuperäinen kuntalaisaloite on jätetty 19.11.2015, Aloitteen seurantatunnus TEKNLTK/543, Aloitteen valmistelija Jorma Skyttä, Aloitteen jättäjä Siuntion kulttuuriympäristö ry -    Sjundeå kulturomgivning rf. Aloitteeseen on vastattu 22.4.2016. Vastauksessa ilmoitetaan, että "Kuntakeskuksen kehittämisideat on hyvä jatkossa kohdentaa elinkeino- ja maapoliittiselletoimikunnalle". Asukasyhdistyksen Siuntion Kuntakeskuksen kehittämistyöryhmän perustamisaloitteen uudistamisen pääperusteena on se, että Siuntion kunnan elinkeino- ja maapoliittisen toimikunnan toiminta ei ole Siuntion kuntakeskuksen kehittämisessä johtanut tarvittavaan tulokseen. Asukasyhdistyksen kokemuksen mukaan, voidaan todeta, että Siuntion Kuntakeskuksen  yhdyskuntasuunnittelu ja palvelut eivät ole 2000-luvulla kehittyneet, vaan päinvastoin taantuneet. Siuntion Kuntakeskuksen suunnitelmallisen kehityksen ja tarvittavan tuloksen aikaansaamiseksi, tarvitaan, ilman enempää tarpeetonta viivytystä, uudenlaista, asiantuntevin, demokraattisin ja avoimin menettelyin toimivaa Siuntion  Kuntakeskuksen kehittämistyöryhmää. Asukasyhdistys Siuntion kulttuuriympäristö ry- Sjundeå kulturomgivning rf, Siuntion yhteisön ja veronmaksajien edunvalvojana, vaatii saada osallistua kyseisen uuden Siuntion Kuntakeskuksen  kehittämistyöryhmän toimintaan.

Vastaus: Siuntion kuntakeskuksen alueelle on laadittu ja hyväksytty Siuntion Sydän-asemakaava (KV 12.4.2010). Kaavaa on toteutettu asteittain kuntakeskuksen alueella. Kuntakeskuksen alueella järjestettiin vuonna 2017 asukkaille ja yhdistyksille suunnattu kilpailu kuntakeskuksen ilmeen parantamiseksi, jonka pohjalta kunta ja alueen yritykset toteuttivat osan voittaneista ideoista. Tällä hetkellä Siuntion kuntakeskuksen kehitystyöryhmän perustaminen ei ole ajankohtaista, sillä alueella on käynnistynyt kaavan mukaisia toimenpiteitä.

Aloite:Pyydän kuntaa siirtämään raskaanliikenteen pois Billskogintien asuinalueelta

Aloite on jätetty: 2.5.2017
Aloitteen seurantatunnus: 276/TEKNLTK
Aloitteen valmistelija: Markus Moisio
Aloitteen jättäjä: Sara Holmberg

Aloite: Pyydän kuntaa siirtämään raskaanliikenteen pois Billskogintien asuinalueelta. Raskaat ajoneuvot ovat vaaraksi koululaisille jotka kävelevät ja pyöräilevät kouluun. Koululaiset joutuvat myös ylittämään Billskogintien päästäkseen Fanjunkarsintielle ja siitä edelleen kouluun. Etenkin pieniä koululaisia on vaikea havaita ja he voivat myös käyttäytyä arvaamattomasti vaikka heille kuinka opettaa liikennesääntöjä. Kesälomilla lapset taas leikkivät jalkakäytävällä kun skeittailevat ja rullaluistelevat. Mielestäni raskasliikenne ei kuulu pientaloasutuksen keskelle. Raskaanliikenteen ajoneuvoilla on pitkät jarrutusmatkat etenkin kun nopeutta on lähes poikkeuksetta enemmän kun sallittu 30km/t. Raskaasta liikenteestä aiheutuu myös meteli-, tärinä- ja pöly-haittaa. Teollisuusalueelle tulisi rakentaa ohitustie esim. Degerbyntien kautta.

Vastaus: Billskogintien varressa kulkee kevyenliikenteenväylä pääosin tehdasalueelle asti. Lisäksi alueella on suojatiet ylityskohdissa, joista kevyt liikenne ohjataan. Tiellä teetätettiin vuonna 2017 tärinämittaukset liittyen alueen rekkaliikenteeseen. Tärinämittausten perusteella ei voida osoittaa rekkaliikenteen aiheuttavan erityisesti tärinää ja melua alueella. Billskogintie muuttuu myös yksityistieksi länteen päin mennessä ja kunta ei voi yksityistielain mukaan ohjata raskasta liikennettä yksityistielle, kun samalle reitille löytyy myös yleinen tie-yhteys.

Aloite:Rekkaliikenne ohjattaisiin pois Billskogintieltä

Aloite on jätetty: 2.5.2017
Aloitteen seurantatunnus: 276/TEKNLTK
Aloitteen valmistelija: Markus Moisio
Aloitteen jättäjä: Maria Juselius

Aloite: Rekkaliikenne ohjattaisiin pois Billskogintieltä. Alueella asuu paljon koululaisia ja pikkulapsia. Raskaat ajoneuvot ajavat reippaalla kaasujalalla lähellä kävelytietä. Lapset eivät välttämättä aina huomaa liikennettä ja pelkona on, että joku jää alle. Raskasajoneuvo ei pysty jarruttamaan tarpeeksi nopeasti jos lapsi yllättäen horjahtaa kävelytien reunan yli. Fanjunkarsin ja Billskogin tien risteys vaarallinen johtuen mutkasta joka ennen risteystä. Varsinkin kesä aikaan pensaat kasvavat suuriksi, joka estää näkyvyyden.

Vastaus: Billskogintien varressa kulkee kevyenliikenteenväylä pääosin tehdasalueelle asti. Lisäksi alueella on suojatiet ylityskohdissa, joista kevyt liikenne ohjataan. Tiellä teetätettiin vuonna 2017 tärinämittaukset liittyen alueen rekkaliikenteeseen. Tärinämittausten perusteella ei voida osoittaa rekkaliikenteen aiheuttavan erityisesti tärinää ja melua alueella. Billskogintie muuttuu myös yksityistieksi länteen päin mennessä ja kunta ei voi yksityistielain mukaan ohjata raskasta liikennettä yksityistielle, kun samalle reitille löytyy myös yleinen tie-yhteys.

Aloite: Järjestyssääntöihin haukkuvasta koirasta

Aloite on jätetty: 4.4.2017
Aloitteen seurantatunnus:
Aloitteen valmistelija: Niko Kannisto
Aloitteen jättäjä: Tuomas Tanner

Aloite: Kunnan järjestyssääntöihin tulisi kirjata. "Asemakaava-alueella haukkuvaa koiraa ei saa jättää yksin ulos."

Vastaus: "Häiritsevästi haukkuvasta koirasta tulee ilmoittaa poliisille, mutta järjestyslain 14 § mukaan koira saa olla asemakaava-alueella vapaasti yksityisellä pihalla. Kunnalla ei ole toimivaltaa asiassa vaan se on poliisilla. http://intermin.fi/poliisiasiat/yleinen-jarjestys-ja-turvallisuus

Aloite: Kirsti Hornin puiston laajennus, raivaus ja perustaminen

Aloite on jätetty: 23.3.2017
Aloitteen seurantatunnus: TEKNLTK/194
Aloiteen valmistelija: Markus Moisio
Aloitteen jättäjä: Sjundeå IF

Sjundeå IF föreslår för tekniska väsendet vid Sjundeå kommun att röjningen och anläggningen av den planerade utvidningen av Kirsti Horns park norrut tidigareläggs så att röjnings- och schaktningsarbetena skulle påbörjas så fort som möjligt efter Sjundeå Cupen, som ordnas 26-28.5.2017.

De planerade utrymningsbyggena för Sjundeåskolorna förminskar oundvikligt på det befintliga parkområdet norr om sportplanen. Både kommuninvånarna och Sjundeå IF som arrangör av Sjundeå Cupen skulle dra nytta av de utvidgade parkområdet som enkelt skulle genomföras genom att röja upp det snåriga buskaget och anlägga gräsmatta.

Sjundeå IF kan enligt överenskommelse ställa upp med talkoarbetskraft och diverse arbetsmaskiner, som t.ex. lastbilar för transport av jordmassa till och från parkområdet, grävmaskiner osv. Enligt förslaget skulle kommunen stå för planeringen och anläggningskostnaderna.

Sjundeå IF kan även utföra lantmätningarna som behövs för planering av parken.

Sjundeå IF ehdottaa Siuntion kunnan tekniselle toimelle että Kirsti Hornin puiston pohjoiseen suunnitellun laajennuksen raivaus ja perustaminen aikaistetaan siten että raivaus- ja maansiirtotyöt aloitettaisi mahdollisimman pian 26.-28.5.2017 järjestettävän Sjundeå Cupin jälkeen.

Siuntion koulujen suunnitellut väistötilat pienentävät väistämättä olemassa olevaa puistoaluetta urheilukentän pohjoispuolella. Puistoalueen laajennuksesta, raivaamalla risukkoisen pensaikkoalueen ja istuttamalla nurmikkoa,     hyötyisivät sekä kuntalaiset että Sjundeå IF, Sjundeå Cupin järjestäjänä.

 Sjundeå IF voi tarjota talkootyövoimaa ja erilaisia työkoneita, esim. kuorma-autoja maa-aineksen   kuljetukseen, kaivinkoneita ym. sopimuksen mukaan. Ehdotuksen mukaan kunta vastaa suunnittelusta ja  perustamiskustannuksista.

 Sjundeå IF voi myös suorittaa puiston suunnittelua varten tarvittavat maanmittaukset.

 Vastaus: Sjundeå IF:n kanssa on sovittu toisesta maa-alueesta kuntakeskuksen alueella Sjundeå Cupin käyttöä varten.

 

Aloite: suojatie, sekä hidastetöyssyt rakennetaan

Aloite on jätetty: 16.3.2017
Aloitteen seurantatunnus: TEKNLTK/180
Aloiteen valmistelija: Markus Moisio
Aloitteen jättäjä: Kirsi Kalenius-Ruotsalainen

Aloite:Ehdotan, että juna-asemalta kuntakeskuksen suuntaan, pellon läpi Flemingintielle tulevan polun päähän rakennetaan suojatie, sekä hidastetöyssyt. Polku on ahkerassa käytössä sekä junaan menijöillä, että koululaisilla ja polun pää on hieman katveessa. Mielestäni asian tärkeys kasvaa entisestään, kun parakkikoulua aletaan rakentamaan paikan välittömään läheisyyteen.

Vastaus: Pellon läpi kulkeva polku ei ole virallinen kulkureitti. Virallinen kevyen liikenteen väylä juna-asemalta Aleksis Kiven koululle kulkee Ratapihantietä pitkin, josta löytyy suojatie. Kyseisen pellon omistaa Lemminkäinen Talo Oy ja näin ollen kunta ei voi ohjata kevyttä liikennettä suojatiellä pellolle.  Aloite: Kysyisin mihin laitetaan kouluissa ylijäävä ruoka

   Aloite on jätetty: 8.3.2017
Aloitteen seurantatunnus: TEKNLTK/172
 Aloiteen valmistelija: Markus Moisio
 Aloitteen jättäjä: Tuula Heinänen

Aloite: Kysyisin mihin laitetaan kouluissa ylijäävä ruoka, meneekö suoraan biojätteeseen? joka on huono juttu. Olisiko mahdollista järjestää ylijäämä ruoan myynti koulun ruoka lasta omaan astiaan tai paikan päällä ruokailu 1,50€ kerta.  jo toimitaan useissa kaupungeissakin.

    Vastaus: Fazer Food Services vastaa kunnan ruoka- ja siivouspalveluista. Tällä hetkellä ylijäämäruoka menee biojätteisiin.


Aloite:Siuntioon kaivataan kipeästi koirapuistoa

Aloite on jätetty: 6.2.2017
Aloitteen seurantatunnus: TEKNLTK/90
Aloiteen valmistelija: Markus Moisio
Aloitteen jättäjä: Johanna Kauhanen

Aloite:Siuntioon kaivataan kipeästi koirapuistoa. Koirapopulaatiota on runsaasti ja lemmikkienpito kasvaa jatkuvasti. Tällä hetkellä ei ole mitään paikkaa missä voisi turvallisesti muita ihmisiä häiritsemättä, päästää   koiraa vapaaksi. Puisto tarjoaa tärkeitä sosiaalisia tilanteita koirille sekä heidän omistajilleen.

Vastaus: Talousarviossa vuodelle 2018 on esitetty alustavasti koirapuistoa vuoden 2020 investointeihin. Sitä ennen tulee selvittää soveltuvin paikka koirapuistolle sekä sen kustannukset.

Aloite: Initiativ till en flytande bro

     Aloite on jätetty: 1.1.2017
     Aloitteen seurantatunnus: TEKNLTK/11
     Aloiteen valmistelija: Markus Moisio
     Aloitteen jättäjä: Ludvig Liljequist

Aloite:Jag skulle vela komma med ett initiativ till en flytande övergångsbro i Klobbsundet mellan Norrudden och Klobben samt Svinö. De två holmarna har tiotals markägare och bebyggda tomter som skulle ha en väldigt stor nytta av en förbindelse till fastlandet. Eftersom broar och färjor är väldigt dyra alternativ och inte ekonomiskt lönsamma så är mitt initiativ alltså en likande som man tagit i Kalix (se dessa två bilder som beskrivning: http://www.marinetek.fi/wp-content/uploads/2014/08/Erikoislaiturit_ylikulkusilta_Kalix_2014_3800x-e1408519249908.jpg http://www.marinetek.fi/wp-content/uploads/2014/05/Erikoislaiturit_ylikulkusilta_Kalix_nettiin.jpg Förbindelsebron skulle kunna finansieras av markägarna och eftersom det redan finns de gamla servitutvägarna på holmarna samt en vägförbindelse på Norrudden så är detta inte alls ett omöjligt projekt. Jag hoppas att kommunen ser på detta med öppet sinne och förhoppningsvis ser nyttan för såväl kommunens övriga innevånare som boende på Svinö.

Vastaus: Sjundeå kommun äger inte områden i skärgården, så kommunen kan inte ta ställning till initiativ om en flytande bro.


 Aloite:Hei, Toivoisimme Asematielle hidastetöyssyä

Aloite on jätetty: 26.10.2016
Aloitteen seurantatunnus: TEKNLTK/481
Aloiteen valmistelija: Markus Moisio
Aloitteen jättäjä: Laura Hednäs

Aloite:Hei, Toivoisimme Asematielle hidastetöyssyä. Tien varrella sijaitsee useampia asuintaloja jossa asuu pieniä lapsia sekä tien vierellä kulkeva kävelytie on monen lapsen koulureitti. Tien varrella sijaitsee myös taksitolppa. Kyseisellä tiellä kulkevat autot kaasuttavat usein kadun alussa autonsa nopeaan vauhtiin. Hidastetöyssy Asematien puolivälissä auttaisi parantamaan turvallisuutta kyseisellä tieosuudella.

 

Aloite: Aleksis Kiven koulun bussipysäkille katokset

Aloite on jätetty: 5.10.2016
Aloitteen seurantatunnus: TEKNLTK/444
Aloiteen valmistelija: Markus Moisio
Aloitteen jättäjä: Linnea Sarviaho

Haluaisin parantaa kunnan palveluita hankkimalla Aleksis Kiven koulun bussipysäkille katokset, joihin lapset pääsisivät istumaan ja suojaan huonolta säältä. Monet ovat jo pitkään toivoneet niitä kouluun, koska pysäkillä on ikävä seisoskella, jos bussi on vaikka myöhässä tai ulkona sataa. Pysäkillä ei myöskään ole mitään penkkejä joten monen pitää istua maassa odottamassa. Olemme keränneet koululla adresseihin nimiä ja todella moni kannattaa pysäkkien hankkimista. Ajattelin, että olisiko vaikka mahdollista järjestää jotain tapahtumia esim. kirpputoreja tai myyjäisiä yms., jossa kerättäisiin rahaa pysäkkeihin, jos kunta ei halua käyttää rahaa niihin. kiitos ajastanne!

Aloite: Velo Siuntion aloite

Aloite on jätetty: 25.04.2016
Aloitteen seurantatunnus: KH/257
Aloiteen valmistelija: Markus Moisio
Aloitteen jättäjä: Velo Siuntio

Velo Siuntion toinen aloite 24.04.2016

Velo Siuntio teki ensimmäisen aloitteensa viime syksynä, jolloin Siuntion kuntaa houkuteltiin ottamaan suljettu motocross-rata, Haagan- ja Palonummen omakotialueen välistä, yleiseksi liikunta-alueeksi, joka olisi toiminut kesällä juoksuratana, sekä soveltunut mm. enduro- kuin cyclocross pyöräilylle. Talvella se olisi ollut mainio hiihtopaikka. Päättävätelimet kauppasivat kuitenkin alueen maankaatopaikaksi.

Velo Siuntio avaa nyt toisen vaihtoehtoisen liikkumispaikka-aloitteen.

Siuntion joen taakse on hahmoteltu tulevaisuudessa alue, jonka työnimi on Seitsemän kanavan kylä. Siuntio Velon aloite ottaa ensi askeleet tälle kaukana tulevaisuudessa olevalle projektille.

Lue lisää

Vuoden 2015 kuntalaisaloitteet
Aikaisemmin tehdyt kuntalaisaloitteet