Yhteystiedot  |  Extranet  |  Suomeksi  |  På svenska  | 
Siuntio Sjundeå
Siuntio - Avain onneen!
SIUNTIO SJUNDEÅ
Pienennä kirjasinten kokoaSuurenna kirjasinten kokoa

Tarjouspyyntö: Aleksis kiven koulun väistötilojen maa- ja perustustyöt

Pyydämme tarjoustanne Siuntion kunnan Aleksis Kiven koulun väistötilojen maa- ja perustustöistä liitteenä olevien tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti.
 
Rakennuttaja:
 
Siuntion kunta
Tekninen toimisto
Siuntiontie 504
02580 Siuntio
 
Rakennuskohde:
 
Rakennuskohteena on Aleksis Kiven koulun väistötilojen perustus- ja maatyöt liitteenä olevien suunnitelmien mukaisesti sisältäen muun muuassa purkutöitä, vesi- ja viemäriliitokset, kaapeleiden putkituksia ja siirtotöitä.
 
Osoite on Flemingintie 2-4, 02580 Siuntio.
 
Urakka-aika:
 
Maa- ja pohjatyöt tulee olla valmiit ja vastaanotettavissa 31.5.2017 mennessä.
 
Tarjous:
 
Tarjous tulee esittää tarjousasiakirjojen liitteenä olevan tarjouskaavakkeen mukaisena. Tarjous tulee toimittaa suljetussa kirjekuoressa osoitteeseen:

 
Siuntion kunta, tekninen toimisto
Siuntiontie 504
02580 Siuntio
 
viimeistään 12.4.2017 klo 12.00 mennessä. Kuoreen merkintä: ”AKK:n väistötilat, maa- ja perustustyöt”.
 
Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa kaksi kuukautta tarjouksen viimeisestä jättöpäivästä lukien.
 
Tarjoajan valintaperusteet:
 
Tarjouksista valitaan tarjouspyynnön edellytykset ja vaatimukset täyttävä halvin tarjous.
 
Tarjoajan soveltuvuusvaatimukset:
 
Tarjoajalla tulee olla riittävät taloudelliset, tekniset ja muut edellytykset hankinnan toteuttamiseksi. Mikäli tarjoaja ei täytä asetettuja vaatimuksia tai antaa olennaisesti vääriä tietoja tarjoamistaan tuotteista, tarjoaja suljetaan tarjouskilpailusta pois.
 
Edellytämme tarjoajilta todistusta yrityksen kokonaisliikevaihdosta ja liikevaihdosta hankintasopimuksen kohteena olevalta toimialalta.
 
Edellytämme pankin tai luottolaitoksen lausuntoa yrityksen luottokelpoisuudesta. Lausunto saa olla korkeintaan 3 kuukautta vanha.
 
Edellytämme todistusta siitä, että tarjoaja on merkitty kaupparekisteriin.
Todistus saa olla korkeintaan 6 kuukautta vanha.
 
Tarjoajan on toimitettava veroviranomaisten antama todistus maksetuista veroista ja sosiaaliturvamaksuista.
 
Todistus eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta. Todistukset saavat olla korkeintaan 6 kuukautta vanhoja.
 
Tarjoajan tulee esittää kaksi referenssikohdetta tarjouksen liitteenä. Kohteista tulee tulla ilmi toteutusajankohta, kohde, tilaaja ja urakan arvo.
 
Tarjouksen hylkääminen:
 
Tilaaja pidättää itsellään oikeuden hylätä annetut tarjoukset ilman erillistä korvausvelvollisuutta.
 
Lisätiedot:
 
Kysymykset tulee toimittaa tilaajalle mira.saarentaus@siuntio.fi
7.4.2017 mennessä. Tilaaja kokoaa kysymyksistä keskitetysti kirjalliset vastaukset ja julkaisee ne kunnan internetsivuilla 10.4. mennessä.
 
Vain kunnan internetsivuilla julkaistut kirjalliset lisätiedot sitovat tilaajaa.
 
Asiakirjat:
 
LIITTEET
 
Liite1: Urakkaohjelma, 3.4.2017
Liite2: Turvallisuusasiakirja, 3.4.2017
Liite3: Piirustusluettelo, 31.3.2017
Liite4: Tarjouslomake