Yhteystiedot  |  Extranet  |  Suomeksi  |  På svenska  | 
Siuntio Sjundeå
Siuntio - Avain onneen!
SIUNTIO SJUNDEÅ
Pienennä kirjasinten kokoaSuurenna kirjasinten kokoa

Tarjouspyyntö Viheralueiden, leikkipuistojen ja uimarantojen hoito- ja kunnossapitourakka 2017-2018

 
Pyydämme tarjoustanne Siuntion kunnan viheralueiden, uimarantojen, leikkipuistojen hoidosta ja
kunnossapidosta liitteenä olevien tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti.
 
Hankinnan kohde:
Siuntion kunta pyytää tarjousta kunnan viheralueiden, uimarantojen ja leikkipuistojen hoidosta ja kunnossapidosta. Urakkaan kuuluu mm. kunnan n. 50 000 m2 ruohikkoalueiden leikkaaminen ja kolmen kunnallisen uimarannan kunnossapito.
 
Uimarannat
Störsvik (Kotilahden satama, haarautuu Störsvikintiestä)
Karskog (Vikträsk-järven rannalla, Uimarannantie)
Nummijärvi (Lieviöntie)
 
Uimarantojen hoito sisältää viikoittain (tarpeen mukaan useammin) roskien keräämisen, roskakorien tyhjennyksen, alueiden yleistarkistuksen ja yhteydenpidon kunnan suuntaan tarpeen mukaan. Lisäksi uimarantojen hoito sisältää WC-tilojen yleispuhdistuksen sekä huoltokirjan pitämisen. Störsvikin uimarannalla on bajamaja, jonka tyhjennys kuuluu urakoitsijalle.
Uimarantojen hoito on ajanjaksolla 1.6. - 30.8.
 
Viheralueet, leikkikentät ja pallokentät
Leikkipuistojen hoito sisältää nurmikon leikkaamisen, yleistarkastamisen sekä puutteista ja vioista kunnalle ilmoittamisen. Kasvukautena leikkaaminen pitää tapahtua kerran viikossa. Piha-alueiden, pallokenttien ja tienvierien hoito sisältää nurmikon leikkaamisen. Kasvukautena leikkaaminen pitää tapahtua kerran viikossa. Nurmikon leikkuu ei sisällä lehtien poistoa eikä isompien
hiekotusmurskekasojen poistoa. Työt tehdään pääsääntöisesti vuosittain aikavälillä 1.4.- 30.10.
 
Pallokentät
Karskogin pallokenttä
Leikkikentät
 
Piha-alueet
Aleksis Kiven koulu
Kunnantalo
Siuntion kirjasto
Säästöpankintien leikkikenttä
Peltorinteen leikkipaikka
Aleksis Kiven tien leikkikenttä
Störsvikin leikkikenttä
Ratapihantien leikkipaikka
 
Tienvierustat
Störsvikintie
Tyyskylän päiväkoti
Päivärinteen koulu
Varikko/Veturi
Störsvikin päiväkoti
Siuntion urheiluhalli
Jukolan päiväkoti
Terveyskeskus
Villa Charlotta
Villa Aleksis
Hammashoitola
Sjundeå Svenska Skola
 
Työnjohdon on oltava paikallisella tasolla tavoitettavissa päivittäin. Urakoitsijan tulee pitää päivittäistä työmaa-/toimenpidepäiväkirjaa sähköisesti (esimerkiksi Excel-taulukkoa). Mikäli sääolosuhteista tai muista syistä johtuen ei urakka-alueella ole toimintaa, tulee työmaapäiväkirja silti täyttää säätilahavaintojen osalta. Työmaapäiväkirjaan tulee merkitä mm. päivittäiset sää- ja lämpötilahavainnot, töiden aloitus- ja lopetusajat, tehdyt työt, tehdyt tarkastukset, laadunvalvontatoimenpiteet, poikkeamat, toimineet työryhmät
(koneet, autot, henkilöstö).
 
Voimassaoloaika:
Sopimuskausi on 1 vuotta ja sen on suunniteltu alkavaksi 1.5.2017. Sopimuskautta voidaan lisäksi jatkaa yhdellä optiovuodella. Siuntion kunta tekee päätöksen option käytöstä viimeistään 3 kk ennen optiokauden alkamista.
 
Hankintamenettely:
Hankintamenettely on avoin menettely.
 
Valintaperuste:
Valintaperuste on kokonaistaloudellisesti edullisin hinta.
 
Tarjousten jättäminen:
Tarjous tulee toimittaa suljetussa kuoressa 12.4.2017, klo 13.00 mennessä osoitteeseen
 
Siuntion kunta
Siuntiontie 504
02580 Siuntio
 
Kuoreen merkintä ”Tarjous viheralueiden hoidosta”
Kunta pidättää oikeuden hylätä kaikki tarjoukset.
 
Tarjoajan soveltuvuusvaatimukset:
Tarjoajalla tulee olla riittävät taloudelliset, tekniset ja muut edellytykset hankinnan toteuttamiseksi. Mikäli tarjoaja ei täytä asetettuja vaatimuksia tai antaa olennaisesti vääriä tietoja tarjoamistaan tuotteista, tarjoaja suljetaan tarjouskilpailusta pois.
 
Maksuehdot:
Urakkahinta jaetaan kahteen erään. Ensimmäinen erä on laskutuskelpoinen 1.8. ja toinen erä on laskutuskelpoinen 1.11. Urakkahinta on kiinteä. Tarjouksen hinta sisältää kaikki palvelun tarjoajan tilaajalta perimät maksut.
 
Työn mahdollisesta viivästymisestä on ilmoitettava tilaajan edustajalle välittömästi. Tarjoaja on velvollinen järjestämään töiden jatkumisen mahdollisissa häiriötilanteissa (esim. konerikot) ilman katkoa.
 
Tarjouksen julkisuus:
Tarjoukset ovat julkisia viranomaistoiminnan julkisuudesta annetun lain mukaisesti.
 
Lisätiedot:
Kysymykset urakasta on tehtävä ja toimitettava tilaajalle sähköpostilla viimeistään 4.4.2017 klo 12 mennessä osoitteeseen mira.saarentaus(a)siuntio.fi.
 
Vastaukset kysymyksiin sekä mahdolliset lisäkirjeet tarjouspyyntöön liittyen julkaistaan internet-osoitteessa http://www.siuntio.fi/tarjouspyynnot/ viimeistään 7.4.2017. Tilaaja edellyttää tarjouksen antajaa seuraamaan Siuntion
kunnan internetsivuja laskenta-aikana mahdollisten lisätietojen suhteen. Suullisesti annetut esitykset ja lisätiedot eivät sido tarjouksen antajaa tai tilaajaa.
 
LIITTEET
Liite 1. Tarjouslomake
Liite 2. Karttaliite piha-alueista
Liite 3. Karttaliite uimarannoista, pallokentistä ja leikkikentistä
Tarjouspyyntö
Lisäkirje: Lisäkirje1