Yhteystiedot  |  Extranet  |  Suomeksi  |  På svenska  | 
Siuntio Sjundeå
Siuntio - Avain onneen!
SIUNTIO SJUNDEÅ
Pienennä kirjasinten kokoaSuurenna kirjasinten kokoa

Tarjouspyyntö Aleksis Kiven koulun väistötilat, Siuntion kunta

Pyydämme tarjoustanne Siuntion kunnan Aleksis Kiven koulun väistötiloista liitteenä olevien tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti.

Rakennuttaja:
Siuntion kunta
Tekninen toimisto
Siuntiontie 504
02580 Siuntio

Rakennuskohde:
Aleksis Kiven koulun väistötilojen toimitus ja vuokraus oheisen asemapiirustuksen osoittamaan paikkaan Siuntion keskuksessa osoitteessa Flemingintie. Vuokra-aika on 3 vuotta + 2 vuoden optiokausi.
Tarjouspyyntö sisältää mm. seuraavia töitä ja hankintoja:
· tilaelementit tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden sekä ennen tilausta
pidettävien urakkaneuvottelujen mukaisesti
· tilaelementtien paikalle tuonti ja asennus
· perustusten rakentaminen sorapatjasta ylöspäin
· tilaelementtien vaatimien rakennus-, LVI-, sähkö,- puhelin- ja automatiikkaasennusten
tekeminen täysin valmiiseen käyttökuntoon saatettuna
· tilaelementtien purku ja poiskuljetus vuokra-ajan päätyttyä.

Urakka-aika:
Väistötilat tulee olla valmiit ja vastaanotettavissa 31.8.2017 mennessä.
Urakassa on yksi (1) välitavoite:
- väistötilojen tulee olla siinä kunnossa 14.8.2017 mennessä, että tilaaja voi alkaa kalustamaan irtokalusteilla tiloja.

Tarjous:
Tarjous tulee esittää tarjousasiakirjojen liitteenä olevan tarjouskaavakkeen mukaisena.
Tarjoukseen tulee liittää urakoitsijan laatimat rakennuksen pääpiirustukset (julkisivut, pohjat, leikkaus) ja materiaalimääritykset.

Tarjouksesta tulee käydä ilmi myös loppulunastushinta vuokra-ajan päätyttyä.Tarjous tulee toimittaa suljetussa kirjekuoressa osoitteeseen

Siuntion kunta, tekninen toimisto
Siuntiontie 504
02580 Siuntio

viimeistään 12.4.2017 klo 12.00 mennessä. Kuoreen merkintä: ”AKK:n väistötilat”.
Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa kaksi kuukautta tarjouksen viimeisestä jättöpäivästä lukien.

Tarjoajan valintaperusteet:
Tarjouksista valitaan tarjouspyynnön edellytykset ja vaatimukset täyttävä halvin tarjous.
Vertailuhinta on asennuskustannukset + 3 vuoden kuukausivuokrakustannukset + 2 optiovuoden kuukausivuokrakustannukset + purku- ja poiskuljetuskustannukset.

Tarjoajan soveltuvuusvaatimukset:
Tarjoajalla tulee olla riittävät taloudelliset, tekniset ja muut edellytykset hankinnan toteuttamiseksi. Mikäli tarjoaja ei täytä asetettuja vaatimuksia tai antaa olennaisesti vääriä tietoja tarjoamistaan tuotteista, tarjoaja suljetaan tarjouskilpailusta pois.


Tarjouksen hylkääminen:
Tilaaja pidättää itselleen oikeuden hylätä annetut tarjoukset ilman erillistä korvausvelvollisuutta.
Lisätiedot: Kysymykset tulee toimittaa tilaajalle mira.saarentaus(a)siuntio.fi 31.3.2017 mennessä. Tilaaja kokoaa kysymyksistä keskitetysti kirjalliset vastaukset ja julkaisee ne kunnan internetsivuilla 8.4. mennessä.
Vain kunnan internetsivuilla julkaistut kirjalliset lisätiedot sitovat tilaajaa.

LIITTEET
Liite 1. Urakkaohjelma ja urakkarajaliite
Liite 2. Tilaohjelma
Liite 3. Asemakaavakartta (pdf)
Liite 3. Asemakaavakartta (dwg)
Liite 4. Tarjouskaavake
Tarjouspyyntö
Lisäkirje 1: Lisäkirje
Lisäkirje2: Lisäkirje2